Investice do Ruska: Jaký fond vybrat?

| Jan Traxler

Rusko patří mezi čtveřici zemí označovaných jako BRIC. Ruská ekonomika má díky obrovským zásobám ropy, plynu a dalších komodit důležité postavení v současném i budoucím světě. Jaký fond zvolit na ruské akcie? Dát přednost fondu s menším počtem akcií v portfoliu, nebo fondu s větším počtem akcií, ale odlišným složením desítky největších pozic?

Porovnávat fondy s takto úzkým zaměřením je komplikovanější. Zatímco fondy s globálním zaměřením se od sebe značně liší, čím užší je investiční spektrum, tím více se fondy překrývají ve výběru.

Rusko: Bezpečný přístav pro investory

V případě ruských akcií je investiční spektrum velmi úzké – portfoliomanažer má na výběr kolem stovky relativně likvidních titulů.

Historická výkonnost a nákladovost

Historická výkonnost a nákladovost fondů ruských akcií

Celkem má český investor na výběr 11 fondů se zaměřením na ruské akcie. Za pozornost stojí, že všechny svou historickou výkonností překonávají index MSCI Russia, ačkoliv mají více než dvouprocentní roční nákladovost.

Historická výkonnost fondů ruských akciíí v jednotlivých letech

Na roční a půlroční periodě dosáhl nejlepších výsledků fond Raiffeisen, nejmladší z celé tabulky. Na tříleté periodě vede s přehledem fond HSBC. Pětiletou historií disponují pouze fondy Parex a Pioneer s totožným výnosem 17 % p.a. Při pohledu na výkonnost fondů po jednotlivých letech nebudeme o moc chytřejší. Vítězové se střídají. Z tabulky je alespoň vidět vyšší volatilita fondu Pioneer a naopak nižší volatilita u fondu Horizon Access.

  • 1
  • 2
reklama
reklama