Christian T. Blaabjerg: Akcie BP stojí za hřích

| Christian Blaabjerg

Nejprve si ujasněme jednu věc. Nedávný pokles cen akcií společnosti BP je zcela šokující – ve skutečnosti neexistuje odůvodnění pro tento pohyb. Při současných úrovních je BP levná podle jakékoli "normy".

Akcie BP - 6 měsíců

Může poklesnout ještě níže, ale z dlouhodobé perspektivy (déle než 5 let) by měla být jasnou příležitostí k nákupu. S přihlédnutím k nedávným událostem, kombinovaným s hysterickými titulky, pověstmi a spekulacemi, zachvacuje dle našeho názoru investory panika a odprodávají akcie společnosti.

I s dnešním odrazem akcie poklesly o 50 % od nehody na Deepwater Horizon, spready credit-default swap se rozšířily na historická maxima, jen v minulém týdnu sedm analytiků snížilo rating společnosti.

Politici na všech úrovních se zapojují do ještě rozvášněnější mluvy, včetně prezidenta Obamy, který řekl, že by vyhodil výkonného ředitele BP, Tony Haywarda, pokud by Hayward byl jeho zaměstnancem. A když společnost BP uvedla, že zaplatí za čištění a přímé škody všem postiženým ropnou skvrnou, Obamova vláda jde ještě dále a hrozí BP, že by měla "zaplatit platy všech zaměstnanců propuštěných z práce kvůli šestiměsíčnímu moratoriu na průzkumné vrty v hlubokých vodách uvalenému vládou USA po události".

My však z dlouhodobého hlediska BP věříme ze dvou důvodů: BP nezkrachuje. Je to 4. nejziskovější společnost na světě, což znamená, že je velmi pravděpodobné, že bude schopná pokrýt náklady čištění a všechny náhrady škod, pokuty a soudní náklady.

Zvláště když tyto náklady budou rozloženy na dobu více let. Za druhé, akcie jsou neobyčejně levné, v současnosti si obchodují na 5,1x odhadovaných výnosů tohoto roku a výnos byl také 7,55 % při včerejší ceně uzavření 334p, i přes to, že dividenda bude pozastavena.

Otázka 1: Jak velká je dnes skvrna a jak se to ještě může zhoršit? Kolik by mohlo stát čištění a jaké mohou být právní závazky?

Vláda nedávno uvedla, že množství ropy proudící z vrtu je někdy mezi 35.000 a 60.000 barely denně. Minimální pokuta je 1 000 USD za vylitý barel. Pokud se však dá prokázat nedbalost, pokuta může být až 4 300 USD/barel.

Jde pouze o pokutu za vylitou ropu a nezahrnuje to další plnění (náhrady škod , náklady čištění, možná trestní odpovědnost a jakékoli další náklady stanovené při různých občanskoprávních soudních řízeních). Při 4 300 USD / barel se dostáváme k pokutě 150 - 258 milionů USD denně a po slyšeních v Kongresu je pravděpodobné, že společnost BP bude obviněna ze "zanedbání" (při nejlepším).

Trvá to zatím asi 50 dní; to činí dosud něco mezi 7,5 a 13 miliardami USD až dosud. Pokud budeme předpokládat, že se vrt podaří uzavřít uprostřed srpna, uběhne alespoň dalších 50 dní (zhruba), než k tomu dojde, čímž se celková suma pokut dostane někam k 15-30 miliard USD.

30 miliard USD je méně, než jsou výnosy BP z provozní činnosti za jeden rok. I když celková částka bude dvou nebo trojnásobná, uvědomte si, že ke splácení těchto závazků bude docházet během mnoha let. To BP umožní, aby si vydělala prostředky a mohla se dostat z tohoto problému.

Jde o velmi důležitý bod, o kterém se nehovoří: každý se zaměřuje na to, kolik budou činit celkové náklady pro BP a neptá se na stejně důležitou otázku, kdy bude moci BP provádět tyto platby. Náklady čištění budou rozloženy na několik příštích let a právní závazky a pokuty ještě na mnohem delší období. V případě ropné skvrny Exxon Valdez například učinil Nejvyšší soud závěrečné rozhodnutí až v roce 2008, 19 let po události.

Největší ropné katastrofy historie

reklama
reklama