John Carey: Investoři se vracejí ke kvalitě

| Michael Šolín

Zaměřujeme se především na akcie stabilních firem vyplácejících dividendy, méně kvalitní akcie nejsou pro nás z dlouhodobého hlediska atraktivní, říká John A. Carey, který již 30 let úspěšně spravuje akciový U.S Pioneer Fund. Jaký má tento legendární portfoliomanažer výhled na trhy a co je pro něj důležité při výběru akcií?

 John Carey

Akcie nízké kvality zaznamenaly v roce 2009 prudký růst. Vy ovšem podle své investiční filozofie preferuje kvalitnější tituly.

John Carey (JC): Každý měsíc roku 2009 dosahovaly méně kvalitní akcie lepších výsledků, avšak je základní statistickou zásadou, že se všechny trendy vracejí do průměru. Méně kvalitní tituly mohou krátkodobě přinášet lepší výsledky, ale historicky dominují v dlouhodobém horizontu kvalitnější akcie.

Jedná se tedy o typickou ranou fázi býčího trhu?

JC: Je důležité mít na paměti, že tržní aktivita, kterou pozorujeme od března roku 2009, je typická pro mnoho býčích trhů v rané fázi. V roce 2003, po splasknutí internetové bubliny, jsme sledovali stejný trend opětovného zvyšování cen akcií, které se propadly nejvíce.

méně kvalitní tituly mohou krátkodobě přinášet lepší výsledky, ale historicky dominují v dlouhodobém horizontu kvalitnější akcie

návrat ke kvalitě už blíží, relativní ocenění tomu napovídá

společnosti vyplácející dividendy mají lepší výsledky než firmy, které dividendy nevyplácejí. nejlépe jsou na tom společnosti s průběžně rostoucími dividendami

V této době investoři ignorovali osvědčenou, solidní hodnotu tzv. blue-chips. V následujících letech se však trh vrátil ke kvalitě. I tentokrát se domnívám, že se návrat ke kvalitě už blíží. Relativní ocenění tomu napovídá.

Dlouhodobě jsou výsledky akcií firem, které vyplácejí dividendu, lepší než těch, které dividendy nevyplácejí. Je to podle vás jeden z hlavních ukazatelů stability a kvality těchto společností?

Zhodnocení investice do dividendových a nedividendových titulů

JC: Existuje jen málo spolehlivějších ukazatelů kvality, než je dlouhodobá historie výplaty dividend. Domnívám se, že společnosti schopné vyplácet a zvyšovat dividendy po mnoho let díky rostoucí a výnosné obchodní aktivitě jsou na tom obecně velmi dobře, pokud jde o vývoj zisku a cash flow.

15 společností s obří dividendou

Dividendové hvězdy: Jak posoudit kvalitu dividendových akcií?

Z dlouhodobého hlediska dosahují společnosti vyplácející dividendy zařazené do indexu S&P 500 významně lepších výsledků než společnosti, které dividendy nevyplácejí, přičemž nejlepších výsledků ze všech dosahují společnosti s průběžně rostoucími dividendami. Navíc se dividendy již dlouho považují v obtížných obdobích za dobrou obranu proti nestálosti trhu, protože mohou zajistit určitou návratnost peněz v případě nízkých kapitálových zisků.

  • 1
  • 2
reklama
reklama