Akcie v Evropě: Jděte po silných mezinárodních společnostech!

| Miloš Filip

Výhled na nadcházející rok není pro evropské investory zrovna příznivý. Pravděpodobnost pozvolné recese se zvyšuje a výnosy v podnikovém sektoru mohou podle našich odhadů klesnout o 5-10 %. Pokračující krize eurozóny rozkolísala akcie na evropských burzách a udržuje velmi nejisté prostředí na finančních trzích. Každý investor si tak jistě pokládá otázku, jak nejlépe zvládnout tuto nepříjemnou situaci a investovat s co nejnižším rizikem.

Burza Frankfurt

Těžko lze v současné době odhadovat budoucí vývoj evropské ekonomiky. Nicméně, podíváme-li se blíže na situaci podniků na evropských trzích, několik užitečných indicií, které nám mohou ulehčit investiční rozhodování, přece jen nalezneme.

1. Pro většinu firem je obtížné získat peníze

Týká se to zejména malých a středních podniků, u nichž je vyšší úvěrové riziko, tedy možnost, že nedostojí svým závazkům. Z toho důvodu jen obtížně získávají přístup k úvěrům od bankovních institucí. Zároveň je pro ně čím dál složitější získat potřebné finance emisí dluhopisů.

Velké mezinárodní společnosti takovéto problémy nemají, což jim v současném tržním prostředí poskytuje velkou výhodu.

BNP Paribas: Recese nebude, ekonomika pomalu poroste. V akciích je potřeba vybírat, favorizujeme mladé trhy

2. Evropa zaostává za USA a Asií

V porovnání s Amerikou či Asií se Evropa mnohem hůře prosazuje na vysoce globalizovaném a konkurenčním světovém trhu. Přispívá k tomu zejména velmi rigidní trh práce, těžkopádný a nákladný penzijní systém a přetrvávající silný vliv odborů.

Dříve nebyly tyto problémy pro evropské ekonomiky tak závažné. Nadbytek tzv. levných peněz, tedy úvěrů s nízkými úroky, umožňoval udržovat dostatečnou poptávku, takže nebyl nikdo nucen tyto problémy řešit.

  • 1
  • 2
reklama
reklama