Americké akcie: Kam se vydá S&P 500 na základě ocenění a plánu EFSF?

| Peter Garnry

Tato analýza používá pásma budoucích očekávaných P/E hodnot u indexu S&P 500. Cílem je ukázat, jak mohou sentiment a vzestupné budoucí očekávání určit rámec, kde se bude index nacházet v závislosti na změně sentimentu a očekávání budoucích zisků. Analýza je inspirována nedávnou prací Dr. Yardeniho na jeho blogu.

S&P 500 a P/E ratio

Co je v ocenění indexu S&P 500 započítáno?

Do grafu jsme vynesli šest oceňovacích pásem pro index S&P 500 tak, že násobíme 12měsíční odhad budoucího EPS (zisku na akcii) pro index S&P 500 dle Bloombergu faktorem 10 až 15.

Z grafu je zřejmé, že odhady výsledků v krátkém horizontu příliš nekolísají a obecně se chovají autogresivně, tedy stejně jako skutečné EPS. Pro krátkodobou valuaci je důležitější sentiment, který kolísá více a odráží očekávanou míru růstu spíše než dlouhodobé změny ve výplatních poměrech a požadovaný výnos.

Z grafu je zřejmé, že se index S&P 500 obchoduje na 11,5násobku budoucího 12měsíčního odhadu EPS, což odpovídá úrovním, které jsme pozorovali v polovině roku 2010, kdy panovaly obavy z dvojité recese. Tehdy bylo P/E na úrovni 12, což naznačovalo, že trhy počítají se scénářem nízkého růstu spolu s odpisem dluhů.

Když současný sentiment dosáhl před pár týdny svého dna, úrovně budoucího P/E byly jen mírně nad hodnotami, které jsme zaznamenali po krachu Lehman Brothers a na dně 6. března 2009.

Investoři počítali s panikou na finančních trzích a s významným poklesem hospodářského růstu. Poté, co evropští politici získali další munici (pětinásobné navýšení záchranného fondu), se sentiment od extrémně nízkých úrovní odrazil, i když aktuální ocenění stále počítá s nízkým budoucím růstem.

  • 1
  • 2
reklama
reklama