Dividendové akcie: Nejvyšší čas vybrat zisky

| redakce

Aby společnost mohla založit stabilní a atraktivní dividendovou politiku, musí být schopná generovat vysoké a relativně stabilní zisky a nemít potřebu masivních investicí, které tento vytvořený zisk spotřebují. I proto jsou často dividendové tituly z odvětví telekomunikací, farmacie, energetiky nebo tabákového průmyslu. Blíží se doba výplaty dividend. Vedle výnosu formou růstu ceny akcie je dividenda další možností zhodnotit prostředky na finančních trzích.

Dividendové akcie bývají obvykle stabilnější a jsou vyhledávány konzervativnějšími nebo dlouhodobými investory. Ačkoli společnosti obchodované na veřejných trzích mají různou dividendovou politiku a vyplácejí dividendy v různých termínech, za hlavní sezónu můžeme označit období dubna a května. Výši dividendy zpravidla navrhuje management společnosti po celoročních výsledcích a tento návrh je následně s časovým odstupem schvalován valnou hromadou, proto jsou právě jarní měsíce typicky dividendovým obdobím.

Především společnosti, které vyplácejí dividendu 1x ročně (což je většina společností v Evropě), často právě k tomuto období stanoví rozhodný den pro výplatu dividendy. Aby investor získal právo na výplatu dividendy, musí v rozhodný den vlastnit akcie dané společnosti. Rozhodný den je v materiálu uveden vždy u konkrétního titulu. Den splatnosti dividendy obvykle následuje s mírným časovým odstupem po rozhodném dni, u některých firem je však dividenda splatná i hned druhý den po rozhodném dni.

Vyšší výnos než u dluhopisů

Dividendový výnos akcií v indexech PX i DAX je i ve srovnání s výnosem státních 5letých dluhopisů stále vyšší. Tento rozdíl byl nejmarkantnější na konci roku 2008, kdy finanční krize zvýšila poptávku po dluhopisech. Zároveň však firmy ještě vyplácely dividendy z úspěšného roku 2007 při současně nízké ceně akcií po výprodejích ve čtvrtém kvartále, což zvýšilo dividendový výnos.

Poptávka po dluhopisech je i nyní vysoká a jak je vidět, výnosy jsou stále nízké. Naproti tomu obrat firem k ziskovému hospodaření po několika těžkých krizových kvartálech umožňuje obnovit nebo navýšit dividendové výplaty.

Dividendové výnosy vs. výnosy dluhopisů

Vybrali jsme pro vás 6 společností, které vyplácejí dividendu v nejbližší době a dividendový výnos dosahuje atraktivních hodnot. Tyto společnosti jsou zároveň fundamentálně silné a můžeme u nich očekávat i růst tržního ocenění v budoucnosti.

reklama
reklama