Dividendové tituly: Shrábněte peníze, které se válejí na zemi

| redakce

Ne všechny firmy vyplácejí dividendy. Aby společnost mohla založit stabilní a atraktivní dividendovou politiku, musí být schopná generovat vysoké a relativně stabilní zisky a nemít potřebu masivních investicí, které tento vytvořený zisk spotřebují. I proto jsou často dividendové tituly z odvětví jako telekomunikace, farmacie, energetika nebo tabákový průmysl. Vedle výnosu formou růstu ceny akcie je tak dividenda další možností zhodnocení peněz na finančních trzích. Dividendové akcie bývají obvykle stabilnější a jsou vyhledávány konzervativnějšími nebo dlouhodobými investory.

Za hlavní sezónu výplaty dividend můžeme označit období dubna a května. Výši dividendy zpravidla navrhuje management společnosti po celoročních výsledcích a tento návrh je následně s časovým odstupem schvalován valnou hromadou, proto jsou právě jarní měsíce typicky dividendovým obdobím. Především společnosti, které vyplácejí dividendu 1x ročně (což je většina společností v Evropě), často právě k tomuto období stanoví rozhodný den pro výplatu dividendy.

Aby investor získal právo na výplatu dividendy, musí v rozhodný den vlastnit akcie dané společnosti. Rozhodný den je v materiálu uveden vždy u konkrétního titulu. Den splatnosti dividendy obvykle následuje s mírným časovým odstupem po rozhodném dni, u některých firem je však dividenda splatná i hned druhý den po rozhodném dni.

Vyšší výnos i ve srovnání s dluhopisy

Srovnání výnosu dluhopisů a dividend indexů PX a DAX

Dividendový výnos akcií v indexech PX i DAX je i ve srovnání s výnosem státních 5letých dluhopisů vyšší. Tento rozdíl byl nejmarkantnější na konci roku 2008, kdy finanční krize zvýšila poptávku po dluhopisech. Zároveň však firmy ještě vyplácely dividendy z úspěšného roku 2007 při současně nízké ceně akcií po výprodejích ve 4. kvartálu, což zvýšilo dividendový výnos.

Poptávka po dluhopisech je i nyní vysoká a jak je vidět, výnosy jsou stále nízké. Naproti tomu obrat firem k ziskovému hospodaření po několika těžkých krizových kvartálech umožňuje obnovit nebo navýšit dividendové výplaty.

ČEZ

ČEZ

ČEZ je největším výrobcem elektrické energie v ČR a v tomto segmentu patří také k největším společnostem v Evropě. Majoritním akcionářem je Ministerstvo financí ČR, které ovládá zhruba 70 % společnosti. ČEZ dlouhodobě vyplácí na dividendách 50–60% podíl ze zisku. To odpovídá platné dividendové politice firmy.

Zisk ČEZu byl v roce 2010 znovu poměrně slušný na úrovni 47,2 mld. Kč. ČEZ navrhuje vyplatit dividendu ve výši 50 Kč na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru 56 %. Jaderná energetika je nyní pod obnoveným politickým tlakem, zvláště v sousedním Německu, což může výrazně ovlivnit ceny elektřiny na trhu. ČEZ se svou mimořádně vysokou citlivostí na vývoj cen elektřiny může z této situace profitovat. Rozhodný den pro výplatu dividendy bude stanoven na valné hromadě, zvykem však bývá období na přelomu května a června.

reklama
reklama