Frontier Markets: Stále podceňované investiční téma

| Miroslav Koplík

Hraniční trhy jsou ty, které byly doposud přehlíženy, ale zdá se, že neprávem, protože mají velký růstový potenciál. Jedná se o země východní Evropy, Středního Východu, Jižní Ameriky či Afriky. Výkonný viceprezident společnosti Franklin Templeton Investment Grzegorz Konieczny na nedávné konferenci přiblížil specifika těchto trhů.

Myšlenka investování na hraničních trzích vychází ze stejného předpokladu jako u nově vznikajících trhů (Emerging Markets). Rychlý ekonomický růst těchto zemí se projeví dříve či později i na místních akciových trzích, i když to nemusí být vždy pravidlem.

Frontier Markets - přehled zemí

Hraniční trhy tvoří jen 1 % celosvětového obratu na burzách. Obsahují ovšem 12 % všech společností kotovaných na celosvětových burzách. A tržní kapitalizace hraničních trhů dosahuje jen 2 % celosvětové tržní kapitalizace všech burz.

Tržní kapitalizace vyspělých, mladých a hraničních trhů

Na světové populaci se hraniční trhy podílejí 17 % (rozvinuté trhy 16 % a nově vznikající trhy 67 %). Jejich podíl na celosvětovém HDP je 6 % (u rozvinutých trhů je to 62 % a u nově vznikajících trhů 32 %).

Emerging markets jsou stále atraktivní, tvrdí tým Marka Mobiuse

  • 1
  • 2
reklama
reklama