Akcie: Jaký bude investiční rok 2012?

| redakce

Ceny téměř všech druhů aktiv ke konci roku 2011 silně kolísaly. V lednu volatilita trhů překvapivě opadla, ale politicko-ekonomická situace prozatím i na začátku nového roku udržuje investory ve značné nejistotě.

Rok 2012

Podle odhadu ING IM poroste světová ekonomika v letošním roce jen asi 3% tempem – výrazně pod svým potenciálem. Na ekonomiky západního světa má v současné době vliv zejména dluhová krize eurozóny, pokračující oddlužování amerických domácností a nejistota panující ve finančním sektoru.

Snaha evropských vlád šetřit a sjednotit fiskální politiku v rámci EU pravděpodobně vyústí ve velmi přísnou finanční politiku. To pravděpodobně znesnadní hledání investičních příležitostí na rozvinutých trzích.

ING IM předpokládá, že budou aktiva vedená v eurech více ovlivněna vývojem dluhové krize a finančního sektoru v eurozóně. Vedle toho světové akcie či rozvíjející se trhy budou citlivější na vývoj globálního hospodářského cyklu.

Nejistota znamená i příležitosti

Je důležité si uvědomit, že období nejistoty na finančních trzích není doprovázeno jen vysokou mírou kolísání: otevírá se řada investičních příležitostí. Aby je však investor dokázal využít, musí velmi dobře sledovat aktuální dění, být připraven na nečekané situace a rychle na ně reagovat.

Dividendové akcie: Investiční bublina, o které se nemluví Dividendové akcie: Investiční bublina, o které se nemluví Zajímali jste se někdy o akcie firmy Consolidated Edison? Nejspíš ne. Za uplynulé dva roky ...

Vysoká nejistota, která se například koncem roku 2011 promítla do cen akcií, nyní v řadě ekonomických sektorů nabízí technické příležitosti k rychlým ziskům. Prostředí, ve kterém se finanční trhy nacházejí na začátku roku 2012, vyžaduje, aby byli investoři aktivnější a dokázali se rychle takticky přizpůsobit měnícímu se investičnímu prostředí.

  • 1
  • 2
reklama
reklama