Kouzlo korelace: Takové dvojice byste nečekali

| redakce

Korelace jednotlivých tříd aktiv v posledních letech roste. Podle odborníků je to jeden z důsledků finanční krize. Někdy se ovšem podobnost vývoje některých cenných papírů zdá být čistě náhodná. Několik příkladů budiž toho důkazem. Jen poznámka - ideální korelaci vyjadřuje korelační koeficient 1. Od této hodnoty se nalezené dvojice opravdu příliš nevzdálily.

Amazon.com a Waste Connections

Korelační koeficient: 0,96

Období: 3 roky

Kalifornská společnost Waste Connections provozuje služby spojené s odpady na západě a na jihu USA.

Amazon.com a Waste Connections
reklama
reklama