Akcie: Letošní vrchol je teprve před námi

| Petr Fiala

Současná situace neodpovídá klasickému schématu, kdy bývá hlavní cenový vrchol u indexu S&P 500 spojen se sílou materiálových a ropných akcií a ropy samotné, se slabostí dolaru, sílou jiných měn vůči němu a slabostí části cyklických akcií, konkrétně té, která bývá typicky silná během první fáze býčího trhu.

Poznámka: Článek jsem napsal ve čtvrtek 3. května 2012, tedy před pátečním velkým poklesem na trzích. Myslím si, že na podstatě se nic nemění, pouze korekce bude nyní zřejmě hlubší.

Teorie předpokládá, že se ceny akcií vyvíjejí v určitých cyklech a že během vývoje dochází k rotaci peněz mezi jednotlivými sektory. Když končí pokles kapitálových trhů, který je většinou spojený i se slabostí ekonomiky, jako první začínájí růst tzv. EARLY CYCLICALS, tedy akcie ze sektorů technologického, finančního a spotřebitelského (consumer discretionary). Jsou to skupiny, které nejvíce profitují z oživení trhů i ekonomiky. Proto investoři nakupují především tyto akcie.

Postupně, jak ekonomika sílí, roste poptávka po materiálech i energiích. Proto jde jejich cena nahoru. Investoři vnímají inflační tlaky a snaží se proti nim ochránit investicemi v těch sektorech, které mohou jejich peníze nejlépe ochránit proti znehodnocení inflací. Proto dochází k rotaci a odlivu peněz od technologií, finančních akcií a spotřebitelských akcií a jejich přílivu do sektorů, které profitují z přehřívání ekonomiky - tedy materiálů, energií a do komodit.

V poslední fázi býčího trhu rostou defenzivní sektory, tedy utility, zdravotnictví a zboží denní spotřeby. U všech těchto tří sektorů je to logické. Utility rostou, protože se u cenových vrcholů investoři uchylují k bezpečí, a proto většinou klesají výnosy dluhopisů. Pro silně úvěrově zatížené utility je to výhodné. Navíc mnoho těchto akcií vyplácí dividendu. Zdravotnictví a zboží denní spotřeby jsou necyklické sektory, které budou lidé potřebovat bez ohledu na výkonnost ekonomiky.

Akciový a ekonomický cyklus: Kdy nakupovat které akcie? Akciový a ekonomický cyklus: Kdy nakupovat které akcie? Banky a další sektory aktivní na začátku hospodářského cyklu mívají v počátcích býčího trhu tendenci ...

Na grafu vidíme vrchol trhu v roce 2007. Situace odpovídala popsanému schématu. Dlouho před hlavním vrcholem byly cyklické akcie (EARLY CYCLICALS) slabé (SMART INDEX nahoře), materiálové akcie dokonce vrcholily až po hlavním vrcholu S&P 500, stejně tak ropa a energie. Slabý byl i dolar.

Vrchol akciového trhu v roce 2007
reklama
reklama