Má akciový trh v USA vnitřní sílu? Tradeři by se měli mít na pozoru

| Petr Fiala

Akciové trhy měřené nejvýznamnějšími indexy (respektive ETF certifikáty) jsou na úrovních svých jarních maxim. Rad bych poukázal na tři zajímavé grafy, které by měly tradery přimět k opatrnosti. Na intradenních cenových grafech jsou patrné známky slabosti trhu jako celku, na růstu cen akcií v posledních týdnech se podílí stále méně titulů.

Jednou z možností, jak měřit sílu trhu a to, zda je růst silný, tedy zdravý, s perspektivou dalšího růstu, nebo spíše slabý s perspektivou poklesu, je využití market breadth indikátorů. Ty jsou vytvořené ne z jednoho indexu, ale ze skupiny akcií (většinou indexu nebo sektoru).

Indikátory v grafu jsou vypočteny ze skupiny zhruba 200 cyklických amerických akcií. Prostřední indikátory berou v úvahu počet akcií s klesající cenou, rostoucí cenou a počet akcií na nových maximech ceny, respektive na nových minimech. Z těchto ukazatelů jsou indikátory vypočteny. Spodní indikátory ukazují zase objemové tendence – sečítají objem spojený s růstem ceny u skupiny akcií a od tohoto ukazatele odečítají objem spojený s poklesy ceny. Tyto ukazatele jsou vyhlazeny klouzavými průměry.

Výsledek je v grafu. Jsou patrné jednotlivé nákupní a prodejní vlny v minulých měsících. Maxima indikátorů ukazují maximum nákupní aktivity, minima pak maximum prodejů. Vyplývá z toho, že lidé nejvíce nakupují ve zcela nevhodný okamžik – před cenovými vrcholy. Proto také většina investorů pravidelně prodělává. U významnějších cenových vrcholů se však objevují takzvané negativní divergence, kdy cena vytváří nové maximum, ale indikátory již nikoli. Je to signál o tom, že se na růstu trhu podílí relativně málo akcií. Domnívám se, že taková situace se začíná vyvíjet i u těchto indikátorů v grafu. Zatím však rostou společně s cenou a tradeři sledující tyto signály trhu mohou být relativně v klidu. Ale jen relativně, jak ukáží další grafy.

Akcie a hloubka trhu - denní časový rámec
reklama
reklama