Chcete akciovou rally? Zvolte Obamu, káže Američanům historie

| Martin Müller

Jsou nadcházející volby v USA a jejich výsledky příležitostí k nákupu akcií, nebo naopak signálem k jejich prodeji? Komu fandit – Obamovi, nebo Romneymu? Jak budou akciové trhy reagovat, pokud bude opět zvolen Obama, a kam se vydají v případě zvolení Romneyho?

Vzhledem k tomu, že je letošní rok volební, neškodí si připomenout, jak vypadá typický průběh prezidentského cyklu.

Prezidentský cyklus na akciovém trhu v USA

Jak správně předpokládáte, ukázáním tohoto grafu to nekončí. Na prezidentský cyklus se dá totiž podívat ještě z jiného úhlu pohledu, a sice z pohledu výsledků voleb, přičemž podstatné nebude to, která strana zvítězila, ale to, zda byl zvolen prezident ze stejné strany jako v předchozích volbách, nebo naopak z tábora opačného.

Než jsem se pustil do grafů, stanovil jsem si následující hypotézy. První se zabývá racionálním vysvětlením možného pohybu, druhá je tak trochu spiklenecká. Pojďme se na oba pohledy podívat.

1. Racionální hypotéza

Pokud máme dvě strany, které se dívají na chod společnosti a na ekonomiku jinými (ne-li přímo opačnými) pohledy, je pravděpodobné, že pokud je zvolen prezident z dosud opoziční strany, dojde k výrazné změně celého ekonomického prostředí. Bude se to dít díky prosazování jiných (v extrému opačných) pohledů a zákonů. Projeví se to v oblasti daňové, sociální a mnoha dalších, bude to mít velký dopad na hospodaření jednotlivých firem. Pojede se podle jiných pravidel než dosud. Prostředí, které vyhovovalo současným lídrům trhu, už tak příznivé být nemusí. Firmy se budou muset přizpůsobovat novým skutečnostem. To je bude stát dodatečné náklady.

Pokud naopak vyhraje prezident ze stejného tábora (a bývá to často stejná osoba), k žádné výrazné změně nedojde. Ekonomika, tedy i oblast fungování jednotlivých firem, poběží podle stejných (nebo alespoň velmi podobných) not a zaběhnutých pravidel.

Proto je pravděpodobné, že pokud nastane změna a prezident bude z opačného tábora než ten současný, měly by to trhy vyhodnotit jako špatnou zprávu a nového prezidenta "vyprodat". Pokud bude naopak zvolen stejný prezident (kandidát ze strany dosavadního prezidenta), pro trhy se nic nemění a mohou v klidu pokračovat ve svém tažení směrem vzhůru.

2. Spiklenecká teorie

Pokud jste příznivci manipulace trhů, tak by se vám mělo toto zdůvodnění líbit. Jedná se o tu o vliv prezidenta USA a jeho potřebu (nebo nutnost) odvděčit se za to, že byl zvolen těm správným "kamarádům". Jak těmto kamarádům nejlépe zaplatit? Nejlépe a nejlaciněji pochopitelně zaplatíte svým kumpánům cizími penězi. V tomto případě akciemi.

Jak na to? Jednoduše, vyrobíme krizi! Stačí vyvolat jakoukoli krizi, a cena akcií se sesune dolů. Ten pohyb dolů je nutný, aby si mohli ti správní lidé levně nakoupit. Pak už stačí jen popíchnout Fed nebo jinou instituci, případně změnit zákony – a nastartovat trhy. Banky se k vám přidají, tuto hru už dlouho umějí hrát. Jim je jedno, komu pomáhají, ale vědí přesně, kam a kdy mají trhy sunout.

I podle této teorie by mělo zvolení prezidenta ze stejného tábora znamenat pokračování růstu, naopak volba prezidenta z opačné strany by měla znamenat pokles.

Nepříjemnost pro Obamu: Platové nůžky v USA se rozevírají Nepříjemnost pro Obamu: Platové nůžky v USA se rozevírají Jen pár týdnů před listopadovými prezidentskými volbami v USA přišel tamní federální úřad pro demografickou ...

reklama
reklama