Facebook: Jsou akcie nadhodnocené? Nákup může mít smysl okolo 25 USD

| Peter Garnry

Facebook zveřejnil minulý týden hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál 2012. Zisk poklesl o 79 %, především kvůli vyšším investicím. Tržby vzrostly o 40 %. Jaká je budoucnost Facebooku? Jak se současné ocenění vztahuje k budoucím možnostem firmy?

Poměr výnosnosti investice klesá. Může se vrátit k růstu?

Náš nový valuační rámec je zaměřen na návratnost hotovosti (cash return). Liší se tak od klasického přístupu založeného na poměru ceny a zisku na akcii (P/E) a lépe reflektuje budoucí tržby a cenu.

Následující graf ukazuje návratnost hotovosti k hrubému investovanému kapitálu (CROGC) od roku 2010 a zahrnuje i průměrný náklad kapitálu (WACC). Graf také ukazuje, že se poměr výnosnosti investice (profitability spread) držel kolem hodnoty 3 před vstupem firmy na burzu. To znamená, že návratnost investice byla třikrát větší než její náklady. To je dobré pro akcionáře, protože se tak hodnota jejich investice zvyšuje.

V roce 2012 však došlo k razantnímu poklesu v rentabilitě kapitálu, protože IPO vynesl firmě spoustu peněz, a tak došlo ke zvýšení hrubého kapitálu firmy a snížení ziskovosti. Na to reagoval i poměr výnosnosti investice poklesem na úroveň 1,5. Pro firmu je klíčové, aby tento trend obrátila a vrátila se zpět na úroveň okolo 3. Pro srovnání, Google má tento ukazatel okolo 2.

Facebook - návratnost hotovosti k hrubému investovanému kapitálu a průměrný náklad kapitálu

Valuace se zdá být vysoká

Podle rámce návratnosti na akcii existuje mezi poměrem výnosnosti investice a valuačním spreadem přímý vztah (definovaný jako hodnota podniku k investovanému hrubému kapitálu).

Facebook - hodnota podniku k investovanému hrubému kapitálu

Pokud budeme vycházet z ročních výsledků za 2012, je férová hodnota akcie 14,50 USD, tedy zhruba poloviční oproti současné ceně. K tomuto číslu se dostaneme, když vynásobíme poměr výnosnosti investice hrubým investovaným kapitálem (1,6 x 15 093 = 24 135), poté odečteme čistý dluh (24 135 – (–7 270) = 31 405) a toto číslo podělíme počtem akcií v oběhu ( 31 405 / 2 166,43 = 14,50).

  • 1
  • 2
reklama
reklama