Hodnota vládních dluhopisů? Napoví rating "společenské soudržnosti"

| Vladimír Hobza

Pravděpodobnost státního bankrotu? Pro investory do dluhopisů zásadní faktor. Agentura Moody’s se pokusila vytvořit rating "společenské soudržnosti" navázaný právě na indexy vládních dluhopisů.

Dosud podobný model nepoužívá žádná ratingová agentura. Je totiž obtížné vyjádřit tuto "soudržnost" pomocí číselného modelu.

V uplynulých letech bylo standardem hodnotit dluhopisy západních zemí na základě pevných makroekonomických dat, například odhadované míry růstu HDP. Tato data jsou dál zásadní, především v období po štědrém vycpávání finančních trhů vládními penězi.

Makrodata ovšem přestávají stačit. V následujících letech bude klíčová nejen celková velikost dluhu, ale i schopnost vlád efektivně zavádět opatření na jeho omezení. Během toho však nesmí dojít k politické nestabilitě.

Jinými slovy – má stát dostatek politické a sociální soudržnosti? Dokáže čelit těžkým výzvám, případně dokonce měnit některá společenská pravidla v zájmu celkové stabilizace veřejných financí?

Japonský vládní dluh

Budou všichni jako Japonci?

Na jedné straně spektra jsou země jako Japonsko. Japonské instituce dokáží sdílet s občany těžkou ekonomickou situaci, aniž by vznikaly sociální nepokoje. Pokud například firmy nemají dost peněz, rozloží sociální dopady mezi všechny (například plošným snížením mezd), nepropouštějí selektivně.

Někteří pozorovatelé obviňují Japonsko z posedlosti udržováním kulturní harmonie. Nicméně důraz na sdílení problémů naznačuje způsob, jakým bude vláda v budoucnu řešit omezení veřejných výdajů.

Může to mít dopad na dluhopisový trh. Zarážejícím faktem u japonských vládních dluhopisů je to, že jsou z 95 procent drženy domácími investory a ti je nepřestávají kupovat ani v době snižování ratingu. Vede je k tomu určitý patriotismus.

Na jednu stranu tak nevzniká tlak na změnu, ovšem na straně druhé to znamená, že Japonsku krach bezprostředně nehrozí.

  • 1
  • 2
reklama
reklama