Tequila dluhopisy: Atraktivní bondy hledejte v Mexiku!

| Martin Svoboda

Vládní dluhopisy vyspělého světa se začínají obchodovat jako bondy banáno­vých republik. Dle CDS bylo v uplynulých týdnech kreditní riziko Francie horší než Indonésie, Itálie rizikovější než Bulharsko a Portugalsko se propadlo pod Pákistán. Naopak dluhopisy rozvíjejících se zemí postupně ztrácejí prémii kreditního rizika. Je to dáno především jejich rychlým růstem a pok­lesem zadlužení, konkurenceschopností vůči vyspělým trhům a často zodpovědnou fiskální politikou.

Výnosy 10letých státních dluhopisů Mexika

Ačkoli je 7% výnos na italském 10letém dluhopisu velice lákavý (a pokud se novému politickému uskupení podaří obnovit důvěru, dluhopis přinese dvouciferné zhodnocení), jediným ochotným kupcem je dnes schizofrenní ECB. Riziko spojené s budoucím pohybem cen a riziko nesplacení v době splatnosti zůstává velké. Pro konzervativní portfolia a rizikově averzní investory se tento dluhopis tedy příliš nehodí. Rizikově neutrální investor by o této investici už uvažovat mohl, neboť na "default­ adjusted ­basis" je výnos již poměrně slušný.

Mexické dluhopisy

Pro konzervatiní investory se na dluhopi­sovou složku podíváme ovšem mimo Evropu, jmenovitě do Latinské Ameriky a JV Asie, kde nacházíme dluhopisy sice převážně s BBB a BB ratingem, ovšem s mnohem lepšími fundamenty a nižším rizikem nesplacení. Jmenovitě se nyní zaměříme na krátkou analýzu Mexika a jeho vládních dluhopisů denominovaných v EUR.

Pro ni jsme si vybrali šestiletý dluhopis splatný 14. července 2017 a nezdaněným výnosem do doby splatnosti 3,95 % p.a.

Důvod, proč vidíme riziko nesplacení tohoto v euru denominovaného dluhu jako malé, je očekávaná dluhová trajektorie Mexika. Mexiko během let 1999 až 2007 drželo rozpočtový schodek pod 1 % HDP, což signalizuje fiskální opatrnost i v době, kdy celý vyspělý svět zvyšoval schodky. K fiskální restrikci přispěly i kladné reálné úrokové sazby, opět jedna z proměnných, se kterou se v dnešním světě často nesetkáváme.

  • 1
  • 2
reklama
reklama