Investice do dluhopisů: Má smysl čekat na inflaci s rukama v klíně?

| Martin Svoboda

Vzpomene si vůbec ještě někdo na základní výchozí předpoklady všech velkých inflací? Ničím nekryté papírové peníze a drasticky rostoucí státní zadlužování, které je převážně financováno tvorbou nově vytištěných peněz. Z toho přirozeně vyplývá, že stát patří k největším profitérům peněžního zne­hodnocení. Platí to, pokud bude umožněno umořit nakupené dluhy znehodnocenými bankovkami.

Inflace - ilustrační foto

O tuto "spravedlnost" se vždy postarají demokraticky zvolené vlády a vládě věrní soudci, kteří jsou svými platy na státu závislí. Proto přirozeně nemůže překva­pit, že soudy vždy rozhodnou v prospěch svého chlebodárce, a proto je oprávněné splatit dluhy inflačními, více či méně bezcennými, státně monopolními penězi.

Také v případě německé hyperin­flace ve 20. letech minulého století rozhodly soudy v tomto smys­lu zákona. Jinými slovy ve prospěch zcela neseriózně hospodařícího státu a v neprospěch podvedených občanů.

Na tomto místě je zřetelně patrný konflikt zájmů mezi občany a vysoce zadluženým státem. Posledně jmenovaný není ničím jiným než hrstkou politiků, kteří z ryze vlastního prospěchu mrhají svůj "politický ta­lent" stylizují se do forem úspěšných populistů. Zatěžují "anonymní" stát za účelem upřednostnění svých zcela osobních zájmů.

  • 1
  • 2
reklama
reklama