ECB intervenuje na trhu dluhopisů – dočasně zachraňuje situaci

| Petr Čermák

Záchrana předlužené Evropy se posunula do další fáze. Evropská centrální banka oznámila, že hodlá nakupovat státní dluhopisy Španělska a Itálie. Snaží se tak srazit úroky, které musí jednotlivé země na trzích platit investorům a zabránit dalšímu zhoršení situace. Mnozí si po kontroverzním kroku ECB pokládají otázku, zda se tím situace v předlužené Evropě opravdu vyřeší, nebo zda se jedná opět o krátkodobé řešení, které má dočasně uklidnit trhy.

ECB se přidala k zemím eurozóny a snaží se svými posledními kroky uklidnit investory. Po nákupech irských, řeckých a portugalských dluhopisů (již za 76 mld. euro) přichází na řadu podstatně větší ekonomiky. Francie a Německo opět potvrdily své odhodlání zachránit jednotnou evropskou měnu a ochotu nakupovat státní dluhopisy problémových zemí ze záchranného fondu (EFSF). Jak na celou situaci reagovaly trhy?

Z grafu níže je zřejmé, že výnosnosti 10letých státních dluhopisů Řecka, Irska a Portugalska rostly od ledna letošního roku. V červenci se v případě všech třech zemí pohybovaly na velmi vysoké úrovni přes 12 %. Financování na trhu by bylo pro země při těchto sazbách z dlouhodobého hlediska velmi obtížné až nemožné.

Po oznámení záchranných kroků ze strany eurozóny výnosnosti poklesly. Stále jsou ovšem na velmi vysokých úrovních. V případě Itálie a Španělska, které se nacházejí ve srovnání s výše uvedenými zeměmi v lepší situaci, jsme byli svědky prudkého růstu výnosností především v červenci. Následoval mírný pokles a další růst. A to v situaci, kdy výnosnosti bondů IPR (Irska, Portugalska, Řecka) klesaly. Příčinou byl příslib záchrany těchto zemí ze strany fondu EFSF. Problémem ovšem je, že prostředky do fondu mají poskytnout právě i Španělsko a Itálie (čtvrtá a třetí největší ekonomika eurozóny), které jsou samotné zadlužené. Investoři začali pochybovat o schopnosti těchto zemí svou situaci vyřešit.

Výnosnosti desetiletých dluhopisů problémových zemí
  • 1
  • 2
reklama
reklama