Pozor na mladé trhy!

| redakce

To ještě světové ekonomice scházelo! Indikátor pravděpodobnosti recese vycházející ze sklonu výnosové křivky signalizuje kritické hodnoty u některých klíčových rozvíjejících se trhů. Poslední tahouni současného globálního růstu by tak mohli začít mít problémy.

Výnosová křivka, podle níž byl odvozen zmiňovaný indikátor, popisuje vztah mezi výnosovou mírou a časovým horizontem. Porovnává zpravidla výnos dvou až tříletých státních dluhopisů a desetiletých bondů.

Inverzní sklon výnosové křivky na emerging markets

V případě mladých trhů se křivka začíná překlápět. To znamená, že se spready mezi krátkodobými a dlouhodobými úrokovými sazbami zužují natolik, že může dojít až k situaci, kdy krátkodobé úrokové míry převýší dlouhodobé.

Tento jev byl zatím pozorován v Indii a Brazílii. V minulosti to bylo většinou předzvěstí nadcházející recese nebo medvědího trhu. Nejde vždy o 100% kauzalitu, přesto bychom ale měli být na pozoru!

Pravděpodobnost recese na základě modelu výnosové křivky

Potenciální riziko ohrožení ekonomického růstu mladých trhů je podstatné. Znatelně postiženy by tak mohly být nadnárodní korporace, které svou pozornost soustřeďují čím dál tím více na tyto růstové ekonomiky.

Za normálních okolností by měly být dlouhodobé výnosové míry vyšší než krátkodobé, protože investoři požadují pro delší období vyšší úrok kvůli kompenzaci rizika inflace. Sklon výnosové křivky bývá tedy obvykle relativně strmý.

Občas se však může stát, že se krátkodobé sazby přiblíží těm dlouhodobým, jelikož investoři na trhu dluhopisů považují ekonomiku za natolik slabou, že jí nehrozí v budoucnosti žádná inflace, nebo naopak centrální banky ve snaze zkrotit vysokou inflaci navyšují krátkodobé úrokové míry nad hodnotu dlouhodobých.

  • 1
  • 2
reklama
reklama