Pojistit se proti krachu? CDS na odpis, protože Řecko przní trh

| Daniel Kuchta

Pojištění proti úpadku emitenta - credit default swapy (CDS) - se staly v posledních letech jedním z nejkontroverznějších finančních nástrojů. Jedněmi proklínány jako nástroje spekulace, který se vymkly kontrole a způsobily krizi, pro druhé opravdu pojištění. Poslední vývoj v případě možného bankrotu Řecka ovšem tuto jejich původní funkci poněkud zpochybňuje.

Bankrot

Kreditní deriváty nazvané credit default swapy vznikly za účelem přenosu kreditního rizika z jednoho subjektu na druhý. Koupí dluhopisu věřitel podstupuje kreditní riziko emitenta, což znamená, že v případě jeho bankrotu nebo neplnění závazků z jiného důvodu nedostane své peníze.

Nákupem CDS pak toto riziko přenáší na prodejce CDS. Tomu platí pravidelné splátky, přičemž prodejce CDS se zaváže v případě bankrotu emitenta dluhopisu zaplatit sumu, kterou dorovná případnou ztrátu majitele dluhopisu.

Jejich původní funkce zajištění v poslední době poněkud ustoupila spekulacím, protože společnosti na jedné i druhé straně zjistily, že kromě zajištění je tento nástroj vhodný také ke generování poměrně zajímavých zisků. CDS tak ve velkém začaly nakupovat i společnosti, které ani nevlastní dluhopisy společností, jejichž krach tyto CDS pojišťují. Trh s CDS tak nakonec svým objemem několikrát překonal trh se samotnými dluhopisy.

Láska ke spekulacím

Kromě nástroje spekulací a pojištění proti úpadku se dnes CDS a vývoj jejich sazeb staly také velmi dobrým indikátorem nálady na trzích. A vzhledem k tomu, že nálada na trzích státních dluhopisů není zrovna ideální, sazby CDS loni roce rostly velmi rychlým tempem u většiny zemí. Pojištění proti úpadku je tedy kvůli zhoršující se situaci stále dražší, jeho opodstatnění jako pojistka proti bankrotu dlužníka ovšem v posledních týdnech dostává těžké rány.

  • 1
  • 2
reklama
reklama