Interview s manažerem fondu WIOF China Performance Fund

| redakce

O výběru akcií, podpoře ekonomiky, tržním prostředí, spotřebě ropy a udržitelnosti rozvoje.

James Liu

James Liu, Deputy CIO

APS Asset Management, Singapure

Získal ocenění za výkonnostně nejlepší čínský fond.

Jaké máte zkušenosti s čínským trhem? Můžete poodhalit některé z hlavních kritérií, podle nichž vyhledáváte vhodné investiční příležitosti na tomto trhu?

Čínský akciový trh je na jedné straně naprosto neefektivní a na té druhé je to velká výzva. Manažeři, kteří chtějí, aby se jim dařilo a aby neustále poráželi trh, nemají jinou možnost než si vyhrnout rukávy a pustit se nejprve do vlastního průzkumu.

Výkonnost čínského akciového trhu

Na domácím čínském akciovém trhu je uvedeno přes 1700 společností a ty všechny samozřejmě nemohou být pod drobnohledem analytiků. A to je pro mnohé investiční manažery právě ta výzva. Zároveň pro ty, kdo excelují ve výběru akcií a kdo se nebojí vést si své vlastní průzkumy, nabízí úžasné příležitosti.

Hlavními kritérii, dle kterých vybíráme, jsou: 1) silný, spolehlivý a loajální management; 2) rozvinutý a dlouhodobě udržitelný obchodní model; 3) přesvědčivé ohodnocení.

ČÍNSKÝ TRH A OBCHODNÍ PROSTŘEDÍ

Čína je jedna z nejvlivnějších zemí na rozvíjejících se trzích na světě, čínská ekonomika roste rychlým tempem, Shanghajská burza je řazena jako 2. největší burzovní trh na světě, nutno zmínit i největší populaci a příčku druhého největšího spotřebitele ropy. Jaké jsou hlavní zvláštnosti “Červeného draka”oproti vyspělým zemím?

Ačkoliv roste čínská ekonomika rychlým tempem a Shanghajské burze se podařilo dosáhnout 2. místa na světě, čínský akciový trh je stále velmi neefektivní. Investoři s dobrou schopností vybírat akcie by zde měli být schopni najít spoustu lákadel. Vliv jiných trhů a institucí je relativně malý oproti rozvinutým trhům, což je možná jeden z důvodů, proč je na čínském kapitálovém trhu tak vysoká volatilita.

Trh se také vyznačuje velkou likviditou a to především díky své velikosti a omezeným možnostem čínských investorů. Můžeme také vidět velké pokroky na poli regulací. Standard povinně zveřejňovaných informací se stále zvyšuje (nejvíce po zavedení tzv. schématu QFII v druhé polovině roku 2002).

reklama
reklama