BRIC, nebo globální rozvíjející se trhy?

| Jan Maňák

Není už Čína překonaná? Má Rusko ještě potenciál? Korea, Vietnam a další státy na sebe přitahují pozornost investorů. Nad srovnáním zemí BRIC a globálních rozvíjejících se trhů se v říjnovém čísle časopisu Perspectives pro klienty BNP Paribas Investment Partners zamýšlí Martial Godet, ředitel týmu New Markets, a Roman Podkolzine, produktový specialista pro New Markets. Vysvětlují, proč preferují BRIC. Záměrně se vyhýbají techickým aspektům a soustředí se na argumenty tržní povahy, tržní strukturu, protože ty podle nich reprezentují hlavní faktory výkonnosti v dlouhém horizontu.

Roman Podkolzin vystoupil na několika přednáškách v Praze a Bratislavě v září tohoto roku, kde některé z uvedených argumantů dále rozvedl.

Nejdříve bychom chtěli vyvrátit několik omylů o koncepci BRICu:

1. Je BRIC pouhá marketingová konstrukce?

Thry BRIC představují vyšší expozici vůči komoditám (Brazílie, Rusko), zatímco globální rozvíjející se trhy (dále GEM, global emerging markets) jsou více exponované vůči cyklickým sektorům (například těžké váhy indexu Jižní Korea a Taiwan).

Růst v rozvíjejících se zemích je náročný na komodity – Čína, Indie a Brazílie potřebují velké množství přírodních zudrojů při budouvání infrastruktury a výrobních kapacit. Komodity jsou samostatným růstovým tématem a fakt, že BRIC je více exponovaný vůči komoditám, je pro tento region pozitivní.

Druhým důvodem jsou zdroje ekonomického růstu. V zemích BRICu je penetrace základními druhy zboží a služeb, jako je třeba vlastnictví automobilu, účet v bance nebo nemovitost hluboko pod rozvinutými zeměmi a daleko mají i proti těmto parametrům v rozvinutějších zemích GEM, jako je Taiwan a Korea. Nižší penetrace sama o sobě znamená růst.

Třetí důvod souvisí s s rolí zemí BRIC v globální ekonomice: s vyjímkou Ruska se země BRICu mohou při hledání zdrojů dalšího růstu spoléhat na domácí poptávku spíše než na export. Ten tvoří pouze 15% HDP Brazílie v porovnání se 45% HDP v Německu. Proto jsou země BRICu relativně nezávislé na rozvinutém světě. Na druhé straně země závislé na exportu jsou na vývoji v západním světtě mnohem závislejší.

2. BRIC nenabízí expozici vůči nejdynamičtějším zemím a regionům, jako je Vietnam, Indonesie, Chile, Afrika.

To je pravda, která ovšem ignoruje zásadní význam likvidity v rozvíjejících se zemích. Vietnam byla první země dotčená krizí a mnoho menších trhů všetně subsaharské Afriky vyžadují od investorů velkou dávku opatrnosti. Podle našeho názoru rizika těchto trhů zatím převažují nad jejich vysokými výnosy. Tržní kapitalizace těchto zemí je pouhým zlomkem zemí BRICu.

V určitých příapdec je možné najít zajímavé investiční příležitosti (např. v Peru nebo Chile), ale jejich přínos oproti BRICu není významný.

reklama
reklama