Frontier markets: Investice pro milovníky rizika

| Zuzana Křeháčková

V uplynulých pěti letech zaznamenaly rozvíjející se trhy značný boom. To se odrazilo i ve výkonnosti nástrojů, jejichž prostřednictvím se investoři mohli na růstu podílet. Většina z nás dnes najde v portfoliu nějaký produkt zaměřený na rozvíjející se trhy. Existují však i rizikovější trhy než ty rozvíjející se.

Afrika

Současné rozvíjející se země (zvláště ty známé pod zkratkou BRIC) se stále více přibližují zemím rozvinutým. Se zvyšující se vyspělostí těchto zemí však bude klesat riziková prémie, která je obsažena v současné výkonnosti. Na základě této úvahy můžeme dojít k závěru, že jejich výkonnost bude nižší, než na jakou jsme nyní zvyklí. Které trhy mohou v následujících letech nabídnout zajímavé zhodnocení?

Co si představit pod hraničními trhy?

Investoři vyhledávající riziko se mohou začít poohlížet po investicích s vyšším růstovým potenciálem. Takovou investicí mohou být nástroje zaměřené na tzv. hraniční trhy (frontier markets). Setkat se někdy můžete i s označením pre-emerging markets.

Více o frontier markets najdete zde

Slabiny rizikových trhů

Hraniční trhy s sebou nesou velké riziko, a to jak politické nestability, tak i slabé likvidity a regulace. Ekonomiky těchto zemí jsou často závislé na vývozu jedné či několika málo komodit. Navíc kurzy měn v těchto zemích vykazují značné výkyvy.

  • 1
  • 2
reklama
reklama