2010-2020: Kolaps Číny a renesance USA

| Tomáš Poděbrad

Podle renomované analytické společnosti Stratfor bude dalších deset let pro většinu ekonomik krizových. Na základě analýz a výpočtů předpovídá kolaps čínské ekonomiky, vzestup regionu bývalých sovětských zemí a rostoucí význam Brazílie. Obrovským problémem bude klesající počet narozených dětí a postupné stárnutí populace napříč národy.

Většina vyspělých ekonomik se bude potýkat s problémem stárnutí obyvatelstva. Ne že by se u všech křivka otočila a starších lidí by rapidně přibývalo, ale průměrný věk se zvýší, načež bude stagnovat.

Většina ekonomických systémů však pracuje s předpokladem, že lidí přibývá, a do ekonomiky tak proudí více kapitálu. Trhy tak mají větší potenciál růst. To se v příštích deseti letech změní.

Čína

Čína: Osud zpečetěn

Překvapením je pravděpodobný kolaps čínské ekonomiky, který by měl nastat do roku 2020. Současný čínský systém je silně nestabilní a většina analytiků a investorů si začíná uvědomovat, že současná pozice Číny je jedna velká bublina.

Čínský ekonomický model není udržitelný. Řadí totiž na první místo zaměstnanost, a tomu vláda podřizuje všechno.

Čínská ekonomika, stejně jako japonská, bude muset dramaticky redukovat tempo růstu. Čína totiž musí v příštích letech vyvážit právě ekonomický růst s tempem návratu hotovosti do čínské ekonomiky. Během dalších deseti let by tak měla dospět k rovnováze ve svém finančním systému. Cesta to však nebude snadná. Čína se bude potýkat se silnou politickou a sociální nevolí.

Navíc čínský ekonomický model je životaschopný pouze do té doby, dokud budou západní země poptávat čínské produkty. Například samotná Evropa však nebude schopna pojmout nabídku čínských produktů.

Ani americké investice do Číny nejsou zdaleka tak vysoké, jak se mnozí domnívají. Z USA každý rok přiteče do Číny kolem 5 miliard dolarů. Schopnost Číny dodávat levné produkty do Spojených států se však bude každým rokem snižovat, což také ohrozí čínský růst.

Mezinárodní tlak na čínskou ekonomiku bude silný. Více než 1 miliarda obyvatel Číny dostává roční mzdu pod 2 tisíce dolarů. 600 milionů obyvatel dokonce pod tisíc dolarů.

Čínská vláda to ví a snaží se situaci změnit. V asijském prostředí je to však pro ni téměř neřešitelný úkol. Vládu to bude stát obrovské množství peněz, chudých ubude jen částečně a kapitál investovaný do boje s chudobou bude chybět na jiné projekty.

reklama
reklama