Zapomeňte na BRIC. Přicházejí CIVETS

| Miloš Filip

V roce 2001 předpověděl Jim O‘Neill z americké banky Golman Sachs čtveřici zemí BRIC (Brazílii, Rusku, Indii a Číně) skvělou budoucnost. Odhadoval, že tyto státy díky vysokému růstu předčí do roku 2050 státy G7. Anglická cihla (bric) by nyní mohla být vystřídána daleko živějšími cibetkami (civets).

Vývoj HDP v zemích BRIC a CIVETS

Zkratku CIVETS tvoří počáteční písmena názvů států, kterým Jim O‘Neill předpovídá v příštích deseti letech nadprůměrný ekonomický růst. Jedná se o Kolumbii, Indonésii, Vietnam, Egypt, Turecko a Jihoafrickou republiku (Columbia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Africa).

Také ekonom Michael Geoghegan odhaduje, že státy CIVETS budou tento rok růst třikrát rychleji než vyspělé ekonomiky. Mohly by tak částečně urychlit globální cestu z krize.

V roce 2000 čítala střední třída v rozvojovém světě asi 250 milionů lidí, do roku 2030 by se však toto číslo mělo více než zečtyřnásobit. To bude představovat obrovský potenciál kupní síly.

Proč právě CIVETS?

Každá země byla vybrána ze specifických důvodů. Společné mají některé charakteristiky: mladou, a tedy rychle rostoucí populaci a dynamickou ekonomiku nezatíženou vysokými dluhy, obchodními schodky nebo vysokou inflací.

  • 1
  • 2
reklama
reklama