Burzy ve střední Evropě: Varšavská burza je lepší než pražská?!

| Peter Čaputa

Pokud jde o vývoj na burzách v regionu Visegrádské čtyřky (V4 – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), lze jej ve zkratce charakterizovat i takto: Prakticky žádné změny, přičemž všechny burzy sledují, jak se vede té varšavské. Snad ani není nutné uvádět přesná čísla, pokud jde o množství nových emisí, velikost objemů obchodů či jiná data. Ale kdybychom tato čísla vzali jedno po druhém, Varšava ze srovnání s burzami v Bratislavě, Budapešti nebo v Praze vyjde jako podstatně větší a silnější.

varšavská burza

Dovolím si však jednoduchou úvahu o "lidském faktoru", který stojí za rozhodováním ať už velkých polských domácích investorů, nebo drobnějších retailových hráčů, případně velkých zahraničních fondů.

Velcí domácí investoři

Převaha varšavské burzy nad ostatními ve střední Evropě je dána už velikostí země. Polsko je o čtvrtinu rozlehlejší než zbývající tři členské státy V4 dohromady a má téměř o 50 % více obyvatel. Tato převaha "základního domácího" faktoru ovlivňuje i možnosti rozvoje polského kapitálového trhu.

Kromě velikosti a lidnatosti státu je třeba brát v úvahu rovněž ekonomický aspekt. Také v něm má polská ekonomika "navrch". Jako jediná z celé Evropské unie v posledních třech letech vykázala meziroční růsty – a pokud jde o kapitálový trh, jako jediná vytvořila vnitřní legislativní podmínky pro podporu burzy (v podobě pravidel pro velké domácí institucionální investory). To jsou faktory, které jinde chybějí nebo se v jejich naplnění zůstalo "v půli cesty". A v tom spočívá i podstata zájmu velkých domácích investorů o obchody na varšavské burze.

Retailoví investoři

Přitažlivost neztrácí varšavská burza ani mezi retailovými klienty. A dosahuje toho jednoduchým způsobem – orientací na ně a důvěrou v ně. Určitě s tím má zkušenost i nemálo českých investorů.

Přichází-li na varšavskou burzu zajímavá společnost s dostatečnou kapitalizací, manažeři příslušné emise nacházejí v absolutním měřítku poptávkovou převahu u domácích investorů, kteří se tak následně dostávají ke svým podílům jako první. Vzájemná důvěra pak vytváří základ pro budoucí spolupráci (i mezi manažery emisí a retailovým investorem).

  • 1
  • 2
reklama
reklama