Střední a východní Evropa: Ekonomika připravena na krizi lépe než po Lehman Brothers

| redakce

Jsou země střední a východní Evropy (SVE) připraveny na nové turbulence lépe než v roce 2008? Dluhová krize eurozóny zůstává podstatným faktorem, její dopady na jednotlivé země SVE se ovšem liší. Ve srovnání se západními ekonomikami zůstává státní dluh v zemích SVE na nízké úrovni, snížil se strukturální schodek veřejných financí i schodek běžného účtu. Navíc jsou místní ekonomiky jen omezeně cyklicky založené - rozsah možného poklesu ekonomiky je tak omezen.

Tři roky po bankrotu Lehman Brothers se finanční trh musí znovu potýkat se silnými turbulencemi. Neustále rostoucí míra zadluženosti průmyslových zemí a příliš mnoho nezodpovězených otázek ohledně budoucí podoby eurozóny zvýšily nejistotu na trzích.

"Na první pohled se může aktuální situace v zemích SVE jevit podobná vývoji po krachu Lehman Brothers, protože způsoby nákazy jsou stejné: možný propad celosvětové poptávky a náhlá stagnace, či dokonce inverze kapitálových toků. Pokud dojde k silnému oslabení konjunktury v eurozóně, nezůstane ušetřena ani střední a východní Evropa. Tentokrát by však země SVE měly situaci zvládnout ve srovnání s eurozónou podstatně lépe, a to ze tří důvodů," tvrdí Juraj Kotian, šéf analytiků trhů SVE v rakouské Erste Group.

Které tři důvody má na mysli?

1. Země SVE jsou méně zadlužené než západní ekonomiky

Státní dluh v evropských zemích

Žádná z osmičky zemí SVE se nenachází ve srovnatelně obtížné situaci jako periferní státy eurozóny ohledně nerovnováhy běžného účtu, únosnosti státního dluhu a potenciálních závazků bankovního sektoru.

Tento argument platil zčásti již v roce 2009, v době, kdy se trhy soustředily především na externí nerovnováhu některých zemí SVE. Tenkrát však trhy naprosto ignorovaly skutečnost, že jsou země SVE daleko méně zadlužené než státy a domácnosti eurozóny.

Ropný průmysl ve střední Evropě: Pokud vydrží růst zisků, mohou se vrátit dividendy

Ukazuje se, že trhy v současné době výrazněji rozlišují podle výše státního dluhu. Například Rumunsku a České republice byl zvýšen rating na základě pokroku dosaženého při konsolidaci státního rozpočtu. Míra zadlužení zemí SVE je ve srovnání s vyspělými evropskými ekonomikami na solidní úrovni, což podstatně méně ohrožuje jejich růstový potenciál.

2. Strukturální schodek veřejných financí se výrazně zlepšil

Strukturální schodek veřejných financí v zemích SVE nabral během krize na objemu, zůstal však výrazně nižší než v problematičtějších zemích eurozóny. Kořeny schodku veřejných financí sahají v zemích SVE až do předkrizového období, neboť tyto země v době hospodářského boomu nedostatečně sanovaly státní finance. Silný nárůst daňových příjmů - díky dobrému vývoji ekonomiky - zastřel stávající strukturální slabiny, které se však později projevily v plné míře.

Telekomunikační akcie ve střední a východní Evropě: Druhé pololetí bude lepší než první

reklama
reklama