Mladé trhy: Donutí hrozba deflace region ke snížení sazeb?

| redakce

Zatím tři centrální banky v mladých ekonomikách snížily od léta úrokové sazby – Brazílie, Izrael a Indonésie. Horší výhledy světové ekonomiky mohou být dobrým důvodem dalšího monetárního uvolnění v těchto zemích. David Lubin, hlavní ekonom Citigroup pro oblast rozvíjejících se trhů, se ovšem nedomnívá, že se dočkáme plošného snižování sazeb. Naopak, region emerging markets se stává stále méně homogenním. Jaké jsou výhledy konkrétních zemí a skupin v rámci množiny emerging markets?

Asi nejsilnější důvod pro snížení sazeb bude pramenit z dezinflačního vlivu poklesu světových cen potravin. Globální růst cen potravin výrazně zpomalil, v září na 16 % meziročně z průměrných 34 % v prvních 8 měsících v letošním roce: ve skutečnosti byl růst cen potravin nejnižší za 12 měsíců, což vytváří zmíněný tlak v řadě zemí. Růst cen potravin napomohl ke zpřísnění politiky centrálních bank na mladých trzích (EM) v letech 2008 a 2010, jeho obrat by měl bankám pomoci přiklonit se ke snižování sazeb.

Vyjma cen potravin existuje řada faktorů, které poměrně ztíží centrálním bankám EM ospravedlnit velké snížení úrokových sazeb. Jednou z nich je očekávání, že tlaky na jádrovou inflaci zůstanou v mnoha zemích zřejmě poměrně silné, s významnou výjimkou v Asii.

BRIC: Pozor na padající cihly

Navíc, i když je pravdou, že reálné úrokové sazby v EM jsou mnohem vyšší, než byly během snižování při následcích Lehmanovské krize, v žádném případě není pravda, že měnové podmínky v EM jsou zvláště utažené. To je částečně dědictví neochoty centrálních bank EM výrazně zvýšit úrokové sazby během 2010 a 2011 kvůli obavám z větší atraktivnosti pro nežádoucí příliv spekulativního kapitálu.

Citigroup navíc věří, že bude snížení úrokových sazeb mnohem obtížnější s ohledem na předpokládaný tlak na měnové kurzy EM. I když propustnost změn kurzů do spotřebitelských cen se zdá být ve většině EM ekonomik poměrně nízká - zejména v Asii - existuje řada zemí, u nichž je měnové riziko zásadní pro případné snížení úrokových sazeb. A tento seznam se může rozšiřovat.

reklama
reklama