3G – globální generátory růstu: Citibank favorizuje například Bangladéš, Čínu, Indii, Egypt a Irák

| redakce

Analytici Citibank chtějí do budoucna systematicky zkoumat globální generátory růstu. Ve svém aktuálním reportu se zaměřili na regiony, města, komodity, třídy aktiv, činnosti a produkty. Označení 3G se nesnaží nahradit současné akronymy jako EM či BRIC, má jít o průřezový pohled na generátory budoucího růstu, které se mohou nacházet jak v mladých, tak ve vyspělých ekonomikách. Citibank předpokládá největší růst ekonomik v Bangladéši, Číně, Egyptě Indii, Indonésii, Iráku, Mongolsku, Nigérii, Filipínách, Srí Lance a Vietnamu.

Čína a Indie - ilustrační foto

Vybíráme z reportu Citibank:

Očekáváme silný růst světové ekonomiky do roku 2050, kdy by průměrné tempo růstu reálného HDP mělo dosáhnout 4,6 % ročně do roku 2030 a 3,8 % ročně v období 2030 až 2050. V důsledku toho by světové HDP mělo reálně vzrůst – očištěno paritou kupní síly – ze 72 bilionů USD v roce 2010 až na 380 bilionů USD v roce 2050.

Rozvíjející se státy Afriky a Asie budou nejrychleji rostoucími oblastmi díky demografickému vývoji i díky růstu důchodu na obyvatele. Tyto regiony budou následovány růstem na Blízkém východě, v Latinské Americe, ve střední a východní Evropě, ve Společenství nezávislých států a v dnes již vyspělých ekonomikách.

Čína předběhne USA v roce 2020

Čína by měla předběhnout USA a stát se největší ekonomikou světa do roku 2020, poté ji překoná Indie okolo roku 2050. Naopak současný podíl států Severní Ameriky a západní Evropy, který v současnosti dosahuje okolo 40 % světového HDP (přepočteno paritou kupní síly), by měl dosáhnout pouze 18 % v roce 2050.

Naopak zmíněné asijské ekonomiky by měly přispět k nárůstu podílu rozvíjející se Asie na téměř 50 % světového HDP v roce 2050 ze současných 27 %. Podíl střední a východní Evropy by se měl zmenšit na 2 % v roce 2050 z dlouhodobých 4 % v současnosti, jelikož čekáme, že vyšší úroveň konvergence vyústí ve snížení tempa ekonomického růstu na 2,8 % ročně v letech 2030-2050 z 3,5 % ročně očekávaných v letech 2010-2030.

10 největších ekonomik světa v roce 2010
reklama
reklama