Rogoff: Radikální řešení indického ekonomického problému

| redakce

Po mnoha letech nadprůměrného výkonu růst indického HDP razantně zpomaluje. Kenneth Rogoff, profesor ekonomie na Harvardu a držitel ceny Deutsche Bank za finanční ekonomii z roku 2011, říká, že je současný makroekonomický úpadek Indie smutným obratem událostí.

Kenneth Rogoff

Indie letos pravděpodobně poroste méně než 5% tempem, ve srovnání s 6,8 % a 10,1 % v letech 2011 a 2010. Reformy ustrnuly na mrtvém bodě kvůli tamní politické paralýze. Všechny mladé trhy zasáhla slabá zahraniční poptávka, indické zpomalení ale navíc umocňuje propad v investicích, absence růstové strategie a pokles korporátní důvěry. Predikce MMF mírného makroekonomického zlepšení v roce 2013 je podmíněna politickou vůlí pokračovat v reformách.

Indická apatie odrazuje zahraniční investory

Ještě před několika lety měla Indie reputaci relativně klidné destinace pro zahraniční kapitál. Liberalizovala mezinárodní obchod a podporovala rozvoj investic. Nyní zájem opadl, což je bohužel patrné i na makroekonomických číslech.

Přestože se na ministerské posty nedávno dostali mladí lidé, přetrvává praxe, že jsou jmenováni spíše na základě loajality než schopností. V chudé zemi, jakou je Indie, může vést k trvalému rozvoji jen udržitelný rychlý ekonomický růst. Míra chudoby v Indii klesla mezi lety 1981 a 2010 o polovinu (na méně než 30 %). Nicméně východní Asie učinila větší pokrok, chudobu omezila ve stejném období ze 77 % na 14 %.

Indie mnoho let těžila z dlouhodobých dopadů ekonomické liberalizace z počátku 90. let. Vzhledem k přijetí záchranného programu v roce 1991 se vláda zavázala ke spolupráci s MMF. Zahraniční tlak jí umožnil čelit snáze vnitřním překážkám reforem. V současnosti vnější protiváha k domácím tlakům chybí, což brzdí další liberalizaci.

Rating investičního stupně v ohrožení

Hlavní ratingové agentury kritizují absenci růstové strategie a enormní rozpočtové deficity. Politikům se zatím daří přesouvat dluhové břemeno na místní státní banky, pojišťovny a penzijní fondy.

BRIC zpomalují, nahradí je MIST? BRIC zpomalují, nahradí je MIST? V současnosti je nesmírně těžké nalézt ekonomiky, které nejsou na pokraji propadu do další recese, ...

  • 1
  • 2
reklama
reklama