Investiční příležitost pro milovníky Blízkého a Středního východu: Golfský záliv

| Martin Svoboda

V roce 2022 se bude v Kataru konat fotbalové mistrovství světa. Ovšem především z vyspělých zemí stále neutichají kritiky, které zpochybňují udělení pořadatelského mandátu tomuto pouštnímu státu. Samozřejmě, velkou roli hrály peníze. Funkcionáři FIFA byli obviněni z korupce. Údajně byly jejich hlasy před hlasováním předem zakoupeny vítěznými uchazeči. Ovšem peníze jsou v Kataru hojně k dispozici. Země již po několik let patří mezi nejbohatší světové destinace. Každý občan Kataru vytvoří v průměru 100 000 USD HDP, což je nejvíce na světě.

Katar - ilustrační foto

Investice

Kromě četných zdrojů ropy disponuje Katar třetí největší zásobou zemního plynu na světě. Tzv. "North Gas Field" jsou největším globálním nalezištěm zemního plynu. Zejména přeprava této látky ve formě zkapalnělého plynu zajišťuje enormní příjmy stání pokladně. Surovinové bohatství přináší nové možnosti, které v současnosti pravděpodně nejsou možné v jiné zemi světa.

Za tímto účelem byla v zemi Perského zálivu v roce 2005 založena společnost s názvem Qatar Investment Authority. Prostřednictvím tohoto investičního fondu a několika dalších podfondů kontroluje šejk Hamíd bin Chalífa al-Sání peněžní toky plynoucí z exportu ropy a zemního plynu. Fondové společnosti jsou v současnosti odpovědné za 80 až 85 procent příjmů z exportu a přibližně za 70 procent státního rozpočtu.

Nadbytek disponibilních peněž je v současnosti distribuován po celém světě. Katar je například podílníkem v německém stavebním koncernu Hochtief, kde vlastní kolem deseti procent. Tímto pravděpodobně také získá přístup ke stavebnímu know-how, což je jeden ze zásadních předpokladů pro úspěšné uspořádání mistrovství světa ve fotbale v roce 2022. Státní fond rovněž vlastní 8,4 procenta ve španělském koncernu Iberdrola.

Šejkové jsou také velmi často zmiňováni při debatách ohledně záchrany Řecka, i když doposud nebyl zveřejněn žádný pevný příslib. Asi proto, že velmi rizikové invvestiční strategie nejsou u chytrých šejků vítány.

Více demokracie

Také v oblasti demokracie dělá Katar pokroky. Šejk a monarchie sice i nadále určují osud země, ale v druhé polovině roku 2013 by si obyvatelstvo mělo volit tzv. radu Šura. Toto grémium má 35 členů a pouze poradní funkci, avšak dosud bylo sestavováno samotným vladařem. Tuto kosmetickou změnu lze přesto hodnotit jako příslib větší budoucí spoluúčasti obyvatelstva na vládnutí.

Další růst

Je samozřejmé, že ekonomika země roste velmi silně. Určující a podpůrný vliv mají četné a velké investice do infrastrukturálních projektů. Vládci plánují vybudovat nové velké letiště, které by se mělo stát hlavním dopravním uzlem v Perském zálivu. Kromě toho jsou již připraveny první projekty spojené s mistrovstvím světa ve fotbale. Podle Mezinárodního měnového fondu dosáhla katarská ekonomika v minulém roce růstu o 18,7 procenta.

Také v roce 2012 by měl pokračovat silný ekonomický růst. Podle odhadů MMF sice dojde k lehkému růstu inflace, ale toto zvýšení bude zřetelně za očekáváným růstem HDP. Kromě toho zde de facto neexistuje žádná nezaměstnanost.

reklama
reklama