Co Čína opravdu chce?

| redakce

Vlivem ekonomické globalizace a přechodu k multipolárnímu rozložení světových sil bude Čína spolu s ostatními mladými trhy hrát stále větší roli, a to nejen letos, ale také v následujících dekádách. V roce 2008, když během finanční krize zesílil ekonomický vliv Číny, se nabízela vize, že Čína a Spojené státy začnou společně kralovat světové ekonomice ve formě zřízení jakéhosi G-2.

Čínský premiér Wen Ťia-pao a José Manuel Barroso, předseda Evropské komise

Jenomže idea G-2 se příliš neslučuje s čínskou nezávislou zahraniční politikou ani s všeobecnými trendy její širší diverzifikace v rámci mezinárodní komunity. Když čínský premiér Wen Ťia-pao přijel v květnu 2009 do Prahy na jedenáctý čínsko-evropský summit, vysvětlil, že odmítá podporovat světovou dominanci několika málo států. Ačkoli čínskou garnituru letos čeká změna, zamítavý postoj Číny ke konceptu hegemonie G-2 to s největší pravděpodobností nezmění.

Pro Čínu je prioritou silná Evropa

Čína věří v hlubší kooperaci se všemi předními světovými regiony. Strategicky významná je pro ni Evropa, kterou považuje za hlavního hráče na světové scéně. Pokrok v evropské integraci přinesl na starý kontinent podle čínského vedení dynamický prvek a navzdory současným potížím Evropa prokazuje neobyčejnou sílu a mezinárodní vliv.

Evropskou integraci Čína vždy podporovala v přesvědčení, že se EU stane základním pilířem světové ekonomiky. Při vypuknutí globální finanční krize a dluhových problémů v eurozóně nakupovala státní dluhopisy, prováděla přímé investice a posílala do Evropy obchodní delegace. Během návštěvy tehdejšího španělského premiéra Josého Luise Zapatera v Pekingu čínský premiér potvrdil, že je Čína ochotna pokračovat v nákupech španělských vládních dluhopisů na důkaz podpory eurozóny v její snaze vymanit se z krize.

Španělské dluhopisy křičí: Naše země má problém! Španělské dluhopisy křičí: Naše země má problém! Španělsko opět začíná plnit první stránky světových deníků. A ne zrovna v příjemných souvislostech. Při ...

Čína může Evropě díky svému obrovskému trhu nabídnout řadu příležitostí. Kooperace těchto dvou regionů nepřinese jen zvýšení životní úrovně obyvatel, je významná i pro budoucnost celého světa, zejména pro udržení světového míru a stability. Obě strany se zavázaly k řešení mezinárodních otázek politickými prostředky a přislíbily, že budou postupovat koordinovaně v podchycení globálních problémů, jakými jsou například změny klimatu, terorismus nebo šíření zbraní hromadného ničení.

  • 1
  • 2
reklama
reklama