Střední a východní Evropa v centru úvěrové krize

| redakce

V důsledku globálního odbourávání zadluženosti mezinárodní banky výrazně zredukovaly poskytování přeshraničných úvěrů, což vyvolalo vážné obavy ohledně situace ve střední a východní Evropě, kde je mnoho bank v rukou zahraničních vlastníků.

Výpočty analytiků Erste Group ukazují důvody, proč šestka zemí střední a východní Evropy (SVE) není touto masivní redukcí objemu úvěrů výrazně zasažena (s výjimkou Maďarska):

  • Nejagresivněji postupují při odbourávání přeshraničních úvěrů britské a americké banky a fondy;

  • rakouské banky, které jsou vázány především na Německo, nejsou odkázány na refinancování v zemích nejvíce zasažených snižováním přeshraničních úvěrů;

  • potřeba čistého zahraničního financování se v zemích SVE (Česko, Slovensko, Rumunsko, Chorvatsko a Polsko) snížila téměř o polovinu ve srovnání s obdobím před krachem Lehman Brothers. Celkový deficit běžného účtu platební bilance je zde zcela pokryt zahraničními přímými investicemi (FDI) a čistým peněžním tokem z evropských fondů (s výjimkou Rumunska);

  • poskytování úvěrů ze strany matek je v šesti zemích SVE s výjimkou Maďarska omezeno jen mírně, neočekává se žádná masivní redukce angažovanosti mateřských bank v regionu;

  • země SVE již nejsou jen prodlouženou odnoží německého průmyslu; díky rostoucí diverzifikaci se v regionu etabluje stále více asijských podniků;

  • z šestice zemí střední a východní Evropy jsou omezením poskytování přeshraničních úvěrů nejméně zasaženy Česká republika a Slovensko, jejichž bilance vykazují nejmenší podíl zahraničních závazků (méně než 10 % bilanční sumy).

Ve čtvrtém čtvrtletí 2011 to byly především britské a americké banky, které drasticky omezily poskytování úvěrů v zahraničí. Současně se přeshraniční poskytování úvěrů přesunulo na úkor periferních státu do "bezpečných přístavů" - Skandinávie a klíčových zemí eurozóny.

Pro region zemí SVE je důležitá skutečnost, že jeho dva hlavní obchodní partneři (Rakousko a Německo) se nejdůrazněji ze všech vzepřeli trendu globálního ústupu v poskytování úvěrů. Přestože došlo k masivní redukci poskytování přeshraničních úvěrů bankám na periferii eurozóny, údaje o změnách zahraničních závazků bank ukazují, že v regionu SVE (kromě Maďarska) nedošlo téměř k žádnému snížení zahraničního financování bank.

Přeshraniční úvěry rakouských bank vybraných států
reklama
reklama