Fúze a akvizice ožívají. Je čas zaujmout strategické pozice

| Martin Svoboda

Firemní převzetí je "skvělý" byznys. Už jen fámy o cíli převzetí vedou většinou k výrazným cenovým dopadům a volatilita se zvyšuje. Po potvrzení těchto fám a následného boje případných zájemců může se cena dále zvýšit a dokonce ještě přeroste nabídku danou pro převzetí.

Kolotoč firemních převzetí se zatím točí opravdu klidně, aktivita na poli fúzí a akvizic (M&A – Mergers and Acquisitions ) je na nízké úrovni, která byla zaznamenána mezi lety 2001 až 2003. Pokud to srovnáváme s rekordním rokem 2007, počet a objem transakcí se celosvětově snížil o více než polovinu.

Investiční zdrženlivost není náhodná. Opatrnost je neustále v mnoha ředitelských kancelářích tím největším přikázáním. Krize minulých let donutila mnoho společností k drastickým úsporným opatřením. Mimo to ukázaly negativní příklady ze segmentu financí, které jsou "vzorovým příkladem" jak se mohou špatně načasované akvizice v takových "vystresovaných" fázích vyostřit do existenčních problémů. Němci říkají "Klein ist fein". Jasné?

Důvody pro oživení

Pro oživení M&A-byznysu však hovoří ledacos. Cizí kapitál je na jedné straně díky nízkým úrokům relativně výhodný. Konečně, převzetí jsou z velké části financována na úvěr.

Nyní se pohybuje swapová sazba v eurozóně na solidních 1,6 procenta p.a. (pro investiční horizont tři roky). I po adekvátních poplatcích za poskytnutí úvěru se drží náklady financování v rámci možností. K tomu lze připočítat, že hodnota potenciálních kandidátů na převzetí se nejeví být příliš drahá.

Je silný i bez boomu

Na trhu s certifikáty "rejdí" některé cenné papíry, které jsou zaměřeny na téma M&A. Přitom se ukázalo, že vývoj M&A-certifikátů závisí především na všeobecném tržním prostředí. Tyto papíry také neprošly krizí bez poskvrny, s projasňováním tržních nálad se však očividně lepší i situace potenciálních kandidátů na převzetí.

Na přesvědčivou výkonnost nepotřebujeme proto nutně nějaký boom fúzí a akvizic. Pokud k němu dojde, může to ovšem vést k vítanému přírůstku zhodnocení. Předpokladem je přitom samozřejmě to, že emitenti mají šťastnou ruku při výběru jednotlivých akcií do portfolia.

M&A Europa Index vs. DAX

Certifikát zaměřený na M&A

Relativní sílu ukazuje M&A Europa Index Open End-certifikát od banky RBS (ISIN NL0000601862). Jeho cena se od března uplynulého roku téměř zdvojnásobila. Přitom pohyby kurzů podkladových akcií se postarají o plus ve výši 85 procent, zbytek jde na konto oslabení společné evropské měny. Z eurozóny pochází nyní z celkového počtu 25 členů indexu jen devět společností, na které celkově připadá váhové zastoupení ve výši 40 procent.

Vedle toho jsou v barometru zastoupeny oblasti, kde je platidlem britská libra (32 procent) a rovným 14procentním dílem jsou zastoupeny švýcarský frank a švédská koruna.

Složení a váhové zastoupení kandidátů na převzetí, kteří jsou v indexu, je prověřováno a přizpůsobováno čtvrtletně za dodržení následujících pravidel: vybrané společnosti z univerza indexu S&P Europe 350 musejí vykazovat tržní kapitalizaci mezi dvěma až třiceti miliardami eur. Takzvaný "free float" nesmí náležet jednomu majiteli z více než 15 procent.

Navíc musejí oba následující ukazatele ležet pod průměrem příslušných odvětvových segmentů: podíl hodnoty firmy k obratu a podíl hodnoty firmy k zisku. Hodnota firmy se přitom získá ze sumy tržní kapitalizace a cizího kapitálu, od které se odečítá hotovost.

reklama
reklama