Jak se rekapitalizace bank dotkne Erste Group a Komerční banky?

| Patria.cz

Součástí dohody na summitu EU a eurozóny je požadavek na rekapitalizaci bank nejpozději do 30. června 2012 na úroveň 9 % jádrového Tier 1 kapitálového ukazatele, a to po efektu odpisu 50 % řeckého dluhu. Evropská bankovní asociace EBA odhadla, že evropské banky potřebují pro naplnění tohoto požadavku doplnit kapitál o 106 miliard eur. EBA dává bankám čas do 25. prosince na předložení plánů navýšení kapitálu včetně konkrétních zdrojů národním regulátorům. Evropským bankám bylo údajně doporučeno, aby omezily výplatu dividend a bonusů, což by jim mělo pomoci nalézt potřebné zdroje k navýšení kapitálové vybavenosti.

Ty z bank, které nebudou schopny navýšit zdroje z vlastních prostředků, se budou muset obrátit nejprve na národní vlády s požadavkem na rekapitalizaci z jejich zdrojů, teprve poté případně na EFSF jako nástroj "poslední instance".

Jedná se o zásadní navýšení, zohledníme-li, že ještě například zátěžové testy EBA pracovaly s 5% úrovní požadavku. Nové úrovni řada bank nevyhovuje.

Co to bude znamenat pro Erste Group a Komerční banku a pro další evropské banky?

Erste Group Bank

Erste zveřejní dnes dopoledne hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2011. V nich se zřejmě dozvíme i úroveň aktuální kapitálové vybavenosti. Podle odhadů analytika Patria Finance Tomáše Tomčányho jádrový ukazatel Tier 1 v případě Erste (dle parametrů Basel III) může dosáhnout úrovně 8,3 % ke konci roku 2011. V takovém případě by Erste pro naplnění požadavku 9% úrovně jádrového Tier 1 potřebovala doplnit kapitál o zhruba 800 milionů eur.

Aktuální kurz akcií Erste Group sledujte zde

Ve čtvrtek Erste publikovala zprávu, podle které jí k naplnění požadavku EBA na 9% úroveň jádrového Tier 1 ukazatele v polovině roku 2011 scházelo 59 milionů eur kapitálu. Banka přitom upozorňuje, že ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 je založený na metodologii a předpokladech Evropského orgánu pro bankovnictví EBA a zahrnuje celkové riziko a podílový kapitál poskytnutý Rakouskou republikou ve výši 1,224 mld. EUR, ale nezahrnuje ani hybridní kapitál, ani podílový kapitál poskytnutý soukromými investory ve výši 540 mil. EUR.

Banka 10. 10. vydala varování, že v letošním roce očekává čistou ztrátu v rozsahu až 800 milionů EUR. Nevyplatí dividendu. O jeden rok odkládá splacení státní pomoci v rozsahu 1,2 miliardy eur, u které dosud hovořila o "nejbližším možném" termínu jejího navrácení.

Erste Group výrazně zredukovala svou expozici vůči Řecku, Portugalsku, Španělsku, Irsku a Itálii z 1,9 mld. EUR (ke konci roku 2010) na 0,6 mld. EUR (k 30. září 2011). 95 % je oceněno dle tržních hodnot. Zároveň se kombinovaná expozice vůči Řecku a Portugalsku snížila na zhruba 10 mil. EUR. Erste změnila prezentaci CDS portfolia ze zůstatkové hodnoty (amortized cost) na tržní ocenění (market values), což povede k jednorázovému kumulativnímu vyúčtování proti vlastnímu kapitálu ve výši 280 mil. EUR pro období před rokem 2011. Dopad na zisk za prvních devět měsíců 2011 ve výkazu zisku a ztrát činí zhruba 180 mil. EUR (po zdanění).

Rakouský regulátor FMA společně s rakouskou centrální bankou ve čtvrtek potvrdil stanovisko EBA, že rakouským bankám chybí kapitál v rozsahu 2,9 miliardy eur. Zdůraznil však, že "velká část" této částky připadá na Österreichische Volksbanken. Rakousko rozhodlo, že bankám poskytne státní záruky za dluhopisy, aby podpořilo jejich likviditu. Rakouská ministryně financí Maria Fekter uvedla, že banky jednají s regulátorem o dopnění kapitálu a nevidí v tomto směru při splnění cíle problém.

  • 1
  • 2
reklama
reklama