Šest námitek proti jaderné energetice

| Vratislav Ludvík

Po několik uplynulých let se zdálo, že se nad evropskou jadernou energetikou klene zářivá duha všeobecného porozumění. Traktory na rakousko-českých hranicích neblokovaly silnice, toliko u našich německých sousedů se občas někdo přivazoval řetězem ke kolejnicím, po kterých měl projíždět vlak s recyklovaným jaderným palivem vyprodukovaným vlastními jadernými elektrárnami. Zda je to možno označovat za folklór, nedostatek jiných třeskutých témat pro bojechtivé odrůdy ekologů nebo licoměrnost, posuďte sami.

Fukušima - výbuch elektrárny

Fukušima - Hirošima a tak dál

Nebude jistě trvat dlouho, a město Fukušima začne být (jakkoli pramálo validně) spojováno se jménem jiného japonského města – Hirošimou; ono se to totiž přímo jazykově nabízí. Potíže japonské jaderné energetiky vzniklé jako následek strašlivé přírodní katastrofy svědčí o tom, že i stotisíckrát jištěná technologie může být zranitelná a může selhat.

Problém nevznikl tím, že by se jaderný reaktor vlivem seismických otřesů rozpadl či jinak destruoval, ale snížením funkčnosti chlazení reaktoru. Následuje růst vnitřní teploty, tavení uranu a – nedej bože – jaderná exploze. K tomu, aby k něčemu podobnému došlo, není potřeba právě zemětřesení; stačí pouze lajdácká či trochu hazardní obsluha. To je případ americké elektrárny Three Mile Island, ukrajinského Černobylu i naší první jaderné elektrárny A1 v Jaslovských Bohunicích, kterou dnes připomíná pouze hrouda betonu, do které je zalit poškozený reaktor.

Zdá se tedy, že japonské jaderné neštěstí má mnohem širší, téměř globální dopad na vztah veřejnosti k tomuto typu energetických technologií. Jestliže naše Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, hovoří o "vztyčeném ukazováku", někteří němečtí politici již míří tímto ukazovákem přímo na jadernou energetiku tak, jako armádní náborové letáky Uncle Sama nebo bolševické Čeky; jen nápis je zřetelně jiný: "Raus!" Na zdánlivě poklidném rybníku evropské energetické politiky se tím silně zčeřily vlny a plavba se stala neklidnou.

  • 1
  • 2
reklama
reklama