Jan Maňák: Nepodceňujme drobné investory

| Daniel Kuchta

Jan Maňák, šéf asset managementu BNP Paribas Investment Partners pro ČR a SR, vysvětluje, proč jsou fondy lepším nástrojem pro drobné investory než ETF nebo certifikáty. Kromě toho nabízí svůj výhled na trhy.

Jan Maňák

Kromě fondů se v poslední době dostávají do hledáčku investorů například certifikáty nebo ETF. Vnímáte tyto produkty jako konkurenci?

Asi budu jediný zástupce fondového byznysu, který ETF nepovažuje za konkurenci, protože je máme v nabídce také. Máme asi 50 ETF pod značkou easyETF, nicméně si myslím, že je to konkurence zejména v segmentu agresivnějších investorů, kteří si sami řídí portfolia a provozují s nimi běžný trading. Pro takové investory podílové fondy nejsou optimálním instrumentem. Za přímou konkurenci je tedy nepovažuji a myslím si, že našeho průměrného investora to zatím neinteresuje.

Pro mnohé investory by byly ETF zajímavější, kdyby došlo k jejich registraci (alespoň některých) na českém trhu. Je také nutné říct, že nárůst obchodování s indexovými instrumenty typu ETF přináší na trh určitou neefektivitu. Jestliže významná část investorů obchoduje celý index, roste korelace mezi tituly v indexu a ceny akcií se mohou více odchýlit od své vnitřní hodnoty.

To je prostředí, které pomáhá kvalitním správcům, zaměřujícím se na výběr akcií (stock picking). V porovnání s roky 2008, kdy trhy klesaly, a 2009, kdy naopak všechna riziková aktiva rostla, byl rok 2010 příznivý pro aktivní správce. Krize zasáhla různé podniky ve stejném odvětví různou měrou a obdobné tituly se chovají rozdílně.

Dalším typem indexových produktů jsou indexové certifikáty, ale také tento byznys v průběhu krize utrpěl. Investoři si uvědomili, že certifikáty nesou určité kreditní riziko emitenta. Chybou správcovských společností bylo, že v této době nedokázaly prodat výhody podílových fondů, které jsou transparentní a které mohou nabídnout vysokou míru diverzifikace.

Do čeho investujete vy sami? A jak vidíte vývoj na trzích v budoucnu? Jste pesimista, nebo optimista?

Asi nepřekvapí, že mám významnou část portfolia v konvertibilních dluhopisech. A nejenom v korunových, ale v současné době také i v eurových a dolarových. Je to proto, že na jednu stranu vnímám, že trhy jsou velmi optimistické, ale také vnímám současné tržní prostředí jako trochu umělé a závislé na podpoře ekonomik ze strany vlád a centrálních bank. A konvertibilní dluhopisy jsou pro mě zajímavou příležitostí, jak se trhů účastnit, a nebýt vystaven velkým tržním poklesům. Okolo poloviny portofolia mám v akciových fondech, případně v akciích.

V nejbližší době možná ještě uvidíme několik růstových měsíců, nicméně s tím, jak se bude blížit konec programu QE2, může optimismus z trhů rychle vyprchat. Podobně trhy začaly růst s předstihem, ještě před spuštěním programu QE 2. Od poloviny loňského roku akciové trhy, resp. trhy rizikových aktiv, rychle rostou a možná už v průběhu druhého čtvrtletí uvidíme nějakou výraznější korekci na trhu. Co se týče dlouhodobějšího výhledu, jsem příznivcem středního scénáře, čili určitý mírný růst, nicméně pod potenciálem v delším horizontu, což se promítne také na pomalejším růstu akciových trhů obecně.

reklama
reklama