10 investic, které jdou svojí cestou a "kašlou na trh"

| redakce

Po dlouhou dobu bylo nejběžnější metodou diverzifikace využití mezinárodních trhů. Zahraniční akcie většinou nekorelovaly s akciemi na domácím trhu. Ovšem v dnešním globalizovaném prostředí často není snadné nalézt účinné možnosti diverzifikace.

V době krizí, kdy je potřeba mít prostředky co nejvíce diverzifikované, se zpravidla korelační koeficienty většiny aktiv blíží jedné, což značí takřka dokonalou korelaci s trhem.

Ačkoli léta používané pravidlo diverzifikace prostřednictvím portfolia složeného z mezinárodně obchodovaných akcií postupně přestává fungovat, lze i dnes na základě doporučovaných investic dosáhnout poměrně vysokého stupně diverzifikace a zkonstruovat portfolio, které téměř nekoreluje s trhem.

Hlavní zásadou manažera při správě portfolia je kombinovat aktiva, která vydělávají nezávisle na sobě. Uvedených 10 aktiv nekoreluje (nebo alespoň ne příliš) s nejsledovanějším akciovým indexem S&P 500.

SPDR Gold Shares

1. Zlato

Ani zlato se v historii nevyhnulo bublinám, ale stále je vhodné, aby měl investor v portfoliu alespoň 5 až 10 % zlata.

Tento drahý kov se totiž "chová" opravdu jinak než akciový trh. Toto pravidlo bylo trochu narušeno obrovským množstvím peněz napumpovaných na trhy Fedem, ale obecně stále platí, že se zlatem investoři jistí v době propadu akcií.

VIDEO: Jak investovat do zlata?

VIDEO: Fyzický nákup zalat vs. nákup fondu

iShares Barclays TIPS Bond Fund

2. Cenné papíry odolné vůči inflaci

TIPS jsou inflačně chráněné americké státní dluhopisy s fixním kupónem, který je modifikovaný podle aktuálního růstu cen. Korelace mezi TIPS a indexem S&P 500 se pohybuje mezi -0,2 a +0,2. Jak je tedy možné, že se o TIPS téměř vůbec nemluví?

Lidé, kteří zpanikaří v očekávání budoucí inflace, se houfně přesunou ke zlatu, ostatní investoři investující do dluhopisů mají tendenci TIPS ignorovat kvůli nízkým nominálním výnosům. Proto kupujícími TIPS bývají obvykle jen strategičtí a vysoce taktičtí správci aktiv, profesionálové, kteří je užívají k dosažení nejrůznějších cílů.

Nejsnazší cestou, jak se k investici do TIPS dostat, je iShares TIPS ETF. Za zmínku stojí i investiční fondy, například nízkonákladový Vanguard Inflation Protected Securities Fund (iShares Barclays TIPS Bond Fund).

reklama
reklama