Ropný průmysl ve střední Evropě: Pokud vydrží růst zisků, mohou se vrátit dividendy

| Peter Sedláček

Ačkoli střední Evropa není sama o sobě bohatá na ropu, svými podmínkami umožnila vznik poměrně velkých společností zaměřených na zpracování ropy, obchod s ropnými produkty, a dokonce i těžbu ropy a zemního plynu. Jak se v současnosti daří Unipetrolu, maďarskému MOLu a polským firmám PKN Orlen a LOTOS?

Veľkosť podľa tržieb

Tabuľka č. 1 obsahuje spoločnosti zoradené podľa tržieb za rok 2010. Keďže spoločnosti účtujú v rôznych menách, tržby sú prepočítané do EUR s kurzom ECB platným 8. 9. 2011. Podľa tržieb jednoznačne dominuje PKN Orlen a MOL. Obe spoločnosti pôsobia na viacerých trhoch, na rozdiel od LOTOSu a Unipetrolu. Unipetrol je dcérska spoločnosť PKN Orlenu.

1 Tržby

Dividendy

Investori zameraní na dividendy budú sklamaní. Ani jedna spoločnosť nevyplatila dividendy za rok 2010. PKN Orlen, MOL a Unipetrol vyplatili dividendu naposledy za rok 2007, LOTOS za rok 2006.

Aktuální kurz akcií Unipetrolu sledujte zde

Na výplatu dividend sa používa predovšetkým čistý zisk a nerozdelený zisk z minulých období. Napriek obťažnosti predpovedania budúcej dividendy sa skúsme podrobnejšie pozrieť na oba spomenuté zdroje dividendových platieb.

PKN Orlen má ako jediný zisk na úrovni z predkrízového obdobia. Slušnú úroveň dosahuje aj spoločnosť LOTOS. Zisk MOLu má síce posledné tri roky klesajúcu tendenciu a je ďaleko pod úrovňou z predkrízového obdobia, na druhej strane ale ako jediný nemal v žiadnom roku stratu.

2 Čistý zisk
reklama
reklama