Z výnosů se jen kouří. Tabákové akcie jsou skvělá příležitost!

| redakce

Tabákovému průmyslu se ve srovnání se světovým akciovým trhem vede lépe. Že by zajímavá příležitost z odvětví spadajícího mezi "hříšné" akcie?

První graf zobrazuje nepoměr výkonu Swedich Match AB ve srovnání s indexem MSCI World a tabákovým sektorem jako celku.

1 Srovnání Swedish Match a sektoru

Oboru se daří zejména díky tvorbě hotovosti a defenzivní povaze sektoru spolu s omezeným inflačním potenciálem výchozí suroviny. Tabákové listy se kupují dopředu jednou za rok a pěstují se globálně, což omezuje nabídkové šoky.

2 Srovnání velkých výrobců

Navíc tento průmysl nabízí atraktivní výnos (v průměru 4,3 %), Reynolds American dokonce vykazuje 9,8 %.

  • 1
  • 2
reklama
reklama