Hrozba evropské bankovní krize ustupuje, ale na investice je ještě brzy

| Tomas Michálek

Na podzim 2011 jsem psal, že bych vybral úspory z bankovního účtu kvůli obavě, že banky nebudou schopny plnit své závazky vůči klientům. Investice do bankovního sektoru tehdy byly velice nejisté. Situace se ovšem mění.

Banky

Do hry koncem prosince 2011 rezolutné vstoupila Evropská centrální banka jako záruka stability bankovního sektoru. To se promítlo na bankovní úrovni snížením depozitních sazeb na mezibankovním trhu, na národní úrovni posílením eura vůči dolaru. Evropské Banky se opět stávají zajímavým investičním objektem. Důležitě je vybrat solidní banky a nakoupit akcie ve správný čas.

Záchranný kruh ECB

ECB zahájila státní dluhopisové operace. V prosinci začala nakupovat dluhopisy Itálie a Španělska, čímž srazila náklady na refinancování dluhu o 100 bazických bodu. Finanční spekulanti zvětřili změnu situace a přestali kupovat CDS, které tlačily očekávaní sazeb nahoru. Momentálně vyhrává ECB.

Pomoc bankám spočívá v přesunu likvidity od silných bank k těm slabším. Privátní banky deponuji své vklady u národních bank, a ty je půjčují ECB. Ta tak bez potřeby tištění peněz opět přesouvá tuto likviditu na mezibankovní trh, kde garantuje přístup kapitálu i slabším bankám. Takto tvoří záchrannou sít celému bankovnímu sektoru, když nefunguje tržní mechanismus.

Basel III brzdí banky

Basel III je mezinárodní směrnice, která má za úkol zvýšit podíl vlastního kapitálu vůči cizím zdrojům, utlumit tím dluhovou dynamiku a stabilizovat kreditní politiku v bankovním sektoru. Má bránit dalšímu předlužení a přehřátí ekonomiky. Banky spěchají, aby splnily podmínky kapitálové přiměřenosti, která začíná platit v roce 2013, některé kapitálové požadavky je potřeba splnit do konce letošního června.

reklama
reklama