Afrika v hledáčku tabákových firem. Poptávka zde roste nejrychleji na světě

| Petr Preclík

Počet kuřáků v Evropě za třicet let klesl o 15 procent, cigarety jsou drahé, možnosti reklamy omezené, výstrahy proti kouření všude. Pro tabákový průmysl nastal čas hledat nové trhy. Vhodným kandidátem se zdá být Afrika.

cigarety

Počet kuřáků v Evropě a v Severní Americe konstantě klesá a chlapáckým kovbojům se daří stále hůře přesvědčovat další zákazníky, že dehet a nikotin přinášejí kýženou pohodu, přátele či pozornost opačného pohlaví. Cigarety jsou zatíženy více než 70procentní daní, reklama je limitovaná, varující nápisy stále větší.

Ve většině států subsaharské Afriky (s výjimkou Jihoafrické republiky) dosud připadá na jednoho obyvatele méně než pět set cigaret ročně (Česká republika se pohybuje v pásmu 1 500 až 2 500 cigaret na obyvatele). Afrika se tak spolu s Blízkým východem podílí na světové spotřebě tabáku pouhými 8 procenty. Ve dvacítce subsaharských zemí navíc stojí balíček cigaret více než polovinu průměrné denní mzdy.

Kouří děti i emancipované ženy

Poptávka po tabáku přesto v Africe roste nejrychleji na světě – každoročně o 4,3 procenta. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) hrozí, že se během následujících 12 let počet afrických kuřáků zdvojnásobí. A to může na kontinentu, kde je 60 procent obyvatel mladších 18 let, vyvolat ohromné problémy.

Příležitost se zdá být ideální. Firmy nejsou omezovány složitými pravidly a omezeními, cigarety mohou rozdávat zdarma na ulici, průměrná spotřebitelská daň nepřesahuje 45 procent a reklama se může zaměřovat, na koho chce, třeba na ženy a nezletilé. Podle údajů Tabákového atlasu sice ve většině afrických zemí kouří desetkrát více mužů než žen, přesto se skupina afrických kuřaček stává pro tvůrce marketingových strategií zajímavou – kouření je (opět) symbolem moderní emancipované ženy.

Vydělávejte bez skrupulí. Vsaďte na dividendy za tabák!

reklama
reklama