Portfolio bez finančního sektoru. Dá se na tom vydělat?

| Peter Garnry

Naše analýza výnosů jednotlivých sektorů v USA vycházející z dat od roku 1993 vznikla jako vedlejší produkt hypotézy, že investoři dostatečně nevydělávají na držení finančních titulů ve svých portfoliích. Tedy nevydělávají tak, jak by mohli, kdyby měli portfolio složené ze všech ostatních sektorů, ale bez financí. Výsledkem byly některé postřehy, o které se s vámi chceme podělit.

První část článku pokrývá základní přehled statistik deseti hlavních sektorů podle klasifikace 10 Global Industry Classification Standard (GICS) v indexu S&P 500 a zdůrazňuje zajímavá fakta, která by měl každý investor zvážit. Další část se zaměří na porovnání výkonnosti různých portfolií ve srovnání s celým indexem S&P 500 a pokusí se odpovědět na otázku, zda by neměli investoři ze svých portfolií finanční sektor odstranit.

Roční výnosy od roku 1993

Pokud se podíváme na graf výnosů níže, zjistíme, že od roku 1993 se nejlépe dařilo energetice s ročními výnosy 11,8 procenta. Naproti tomu index S&P 500 vynesl 8 procent a americké 1-3leté dluhopisy 4,6 procenta. Naopak nejnižší výnosy připsaly sektory telekomunikací a financí. Popravdě řečeno, telekomunikace vynesly ještě méně než krátkodobé a bezrizikové americké dluhopisy.

Výnosy podle jednotlivých amerických sektorů

Je situace jiná, když zvážíme rizika?

Obrázek situace se změní, když započítáme takzvaný Sharpeho poměr, který porovnává podíl výnosu aktiva sníženého o bezrizikovou míru a směrodatnou odchylku výnosů v investičním majetku v různých sektorech. Americký 1-3letý dluhopis je srovnávací základnou pro bezrizikovou míru.

Pokud vezmeme toto měřítko v potaz, spotřební sektor (zahrnující jídlo, maloobchod, nápoje, tabák a produkty osobní péče) je najednou nejlépe prosperujícím sektorem od roku 1993 (viz graf níže). Má sice o něco nižší roční výnos než energetika, ovšem u jeho výnosů dochází k nižším výkyvům. Graf také ukazuje, že sektory se spotřebním zbožím, energiemi a zdravotní péčí jsou jedinými, které investorům poskytují i po očištění rizika lepší výnosy než index S&P 500.

Anualizovaný Sharpeho poměr

Skutečnost, že se pouze tři z deseti sektorů ocitly nad indexem S&P 500 (pokud bereme rizikově upravený základ), zdůrazňuje důležitost diverzifikace. Řekněme, že běžný investor přecenil IT a finanční sektory. Potom by výnosy očištěné o riziko byly nižší než pasivní investice do indexu S&P. Ještě si všimněte, že telekomunikační sektor od roku 1993 přinášel jen minusové o riziko upravené výnosy.

Kdo rozhoduje o budoucím vývoji akcií? Výsledky firem, technická analýza ani politici to již dávno nejsou

reklama
reklama