Česká energetika: ČEZ to sám "neutáhne"

| redakce

Globální finanční krize, která se výrazně odrazila na vývoji tuzemské ekonomiky, odvětví energetiky zasáhla v podobě poklesu ziskovosti. Podnikání v této oblasti ovlivňuje jen několik firem s dominantním postavením na trhu. Tržby hodnocené skupiny 124 nejvýznamnějších hráčů v odvětví energetiky mezi lety 2008 a 2010 vzrostly o 14 %, zatímco celkový hospodářský výsledek sledovaného vzorku firem klesl o 15 %.

V rámci Odvětvové srovnávací analýzy Energetika bylo hodnoceno 124 nejvýznamnějších hráčů na trhu – od výrobců a dodavatelů energie po městské teplárny – v období let 2008 až 2010. Jejich celkové tržby kontinuálně rostly z 532,7 miliardy Kč v roce 2008 na 606,6 miliardy v roce 2010, tedy o téměř 14 %. Tržby se zvýšily více než polovině sledovaných energetických subjektů.

Tržby energetických firem

Naopak celkový hospodářský výsledek analyzovaných firem mezi lety 2008 a 2010 vykazoval výkyvy. Zatímco v období 2008 až 2009 zisk vzrostl o 11,6 %, v dalším roce se meziročně snížil téměř o čtvrtinu.

Hospodářský výsledek energetických firem

ČEZ: Stabilní přístav v českém akciovém moři ČEZ: Stabilní přístav v českém akciovém moři ČEZem nic nezkazíš - podle hlavního makléře brokerjetu ČS Martina Urbana naprosto opodstatněné makléřské přísloví. ...

  • 1
  • 2
reklama
reklama