Další bublina na obzoru. A nafukuje se nebezpečně rychle

| Akcieatrhy.cz

Je možné, že svět těsně po dvou velkých bublinách (technologické a nemovitostní) čeká další, neméně nebezpečná? Podle ekonoma ze Citigroup Stevena Wietinga tomu tak je. Ovšem ta, která trhy teprve čeká, podle něj nebude tak "snadno" řešitelná jako dvě předchozí.

Náklady na zdravotní péči rostou v USA rychleji než inflace již mnoho let

Jde o stále nákladnější zdravotní péči. Wieting se zaměřuje na stále vyšší náklady na vývoj nových léků a na množství medikamentů, které bude potřebovat stále početnější a starší populace.

Nejde tedy jen o rostoucí ceny léků, ale i jejich spotřebu, která je z velké části hrazená ze státních peněz. Další růst proto bude zasahovat do hospodaření států, náklady na zdravotní péči se proto dříve nebo později stanou pro jednotlivé země neúnosnými.

Důležité léky a akcie s růstovým potenciálem

Vyspělé země stárnoucí populace ekonomicky znevýhodňuje

Spirála rostoucích nákladů se podle Wietinga stane pro státní výdaje neudržitelnou. Již nyní podle něj výdaje na zdravotní péči začínají omezovat toky peněz do jiných sektorů, které jsou pro ekonomiku mnohem důležitější. Jedná se například o infrastrukturu a vzdělávání, které jsou pro ekonomický růst dlouhodobě zásadní.

Toto přesměrování finančních dotací je cítit nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě, Japonsku a dalších vyspělých zemích.

Akcieatrhy.cz: Nevěřte doporučením na solární sektor

  • 1
  • 2
reklama
reklama