Muž versus žena – kdo je lepší obchodník?

| Michal Stupavský

Nalézt na tuto otázku odpověď není zdaleka snadné. Při pohledu na osazenstvo makléřských firem, investičních společností či investičních bank se může zdát, že svět financí a investic je výhradně mužskou doménou. Proto se jistě naskýtá snadná odpověď, že muži logicky musí v obchodní aktivitě na kapitálových trzích ženy výrazně převyšovat. Je tomu ale skutečně tak?

S vyřešením této hádanky nám pomohou dva američtí profesoři a významní představitelé tzv. behaviorálních financí (behavioral finance) Brad Barber a Terrance Odean. Tito vynikající akademici v roce 2001 publikovali v odborném časopise Quarterly Journal of Economics článek s názvem „Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment,“ v překladu „Muži zůstanou muži: pohlaví, přehnaná sebedůvěra a akciové investování.“

Makléř

Psychologický výzkum prokazuje, že v oblastech jako finance jsou muži sebevědomější než ženy. Teoretické finanční modely navíc predikují, že nadměrně sebevědomí investoři obchodují příliš často. Z toho vyplývá teoretická hypotéza, že muži budou obchodovat mnohem častěji a aktivněji než ženy.

Makléř

Barber s Odeanem tuto hypotézu empiricky testovali tím, že analyzované investory rozdělili podle pohlaví. Autoři měli k dispozici data z obchodních účtů 35 tisíc domácností od velkého amerického diskontního brokera a analyzovali akciové investice mužů a žen od února roku 1991 do ledna roku 1997.

Studie prokázala, že muži v průměru obchodují (obrat portfolia) o 45 % více než ženy a že příliš časté obchodování, tj. vysoké makléřské poplatky, snižuje čisté zisky mužů ročně o 2,65 % na rozdíl od 1,72 % u žen. Zdá se vám to málo? Pomocí složeného úrokování se dá snadno spočítat, že muži si kvůli nadměrnému obchodování za 10 let zbytečně sníží výnosy v průměru o 24 %, zatímco ženy „pouze“ o 16 %. Tím ovšem myslíme pouze transakční náklady.

Druhou stranou mince jsou kapitálové výnosy či ztráty z jednotlivých obchodních pozic. Pro další ilustraci uvádím několik citátů ze zmíněného článku:

  • Konzistentně s predikcemi modelů nadměrného sebevědomí zjišťujeme, že průměrný obrat portfolia u mužů je téměř o polovinu větší než u žen. Zatímco jak muži, tak ženy své čisté výnosy kvůli nadměrnému obchodování snižují, u mužů je tato skutečnost ročně o 0,94 % horší. Rozdíly v obratu portfolia a investiční výkonnosti je ještě více zvýrazněna mezi svobodnými muži a svobodnými ženami. Svobodní muži obchodují o 67 % více než svobodné ženy a tím své výnosy ročně snižují o 1,44 % více než svobodné ženy.

  • Průměrný roční obrat ženského portfolia činí 53 %, zatímco muži ročně otočí 77 % portfolia. Navíc akcie, které muži stejně jako ženy prodávají, následně v průměru dosahují vyšších výnosů než akcie, které se poté muži i ženy rozhodnou nakoupit. Muži stejně jako ženy tak své výnosy obchodováním snižují. Muži to ovšem jednoduše činí častěji.

Horší obchodní výkonnost mužů tedy není způsobena horším výběrem akciových investic. Důvodem je zejména vyšší sebevědomí, které generuje větší obchodní aktivitu a z toho plynoucí vyšší transakční náklady v podobě makléřských poplatků.

  • 1
  • 2
reklama
reklama