Gender v investování: Potřebují ženy speciální portfolia?

| Jan Barta

Investiční teoretiky může takto položená otázka podráždit. Profil investora určují jeho potřeby, a ty nemají gender, řekli by. Portfolia pro ženy – to je investiční nesmysl, který je přijatelný nanejvýše jako reklamní trik. Jiný názor by mohli mít zkušení poradci a bankéři, kteří vnímají život takový, jaký je.

Mezi důchodci výrazně převažují ženy

Investiční teoretici mají jistě pravdu, když tvrdí, že profil klienta určují jeho individuální potřeby a možnosti. A ty jsou společné pro muže i ženy bez rozdílu. Potíž nastává ve chvíli, kdy si uvědomíme, že existují sociálně ekonomické okolnosti platící jen a jen ve skupině žen. Ženy v České republice mají zvláštní ekonomický osud. Obsahuje některé vysoce rizikové faktory, které se nešťastně sčítají.

Feminizace seniorské chudoby

I když u nás zaměstnanost žen dosti poklesla, stále je jedna z nejvyšších v Evropě (56,7 % žen je ekonomicky aktivních). Ženy však pracují převážně v hůře placených odvětvích. V průměru jsou jejich platy o čtvrtinu nižší než platy jejich mužských protějšků, a to přesto, že jejich vzdělanost v mladších věkových skupinách není nižší, ale je přinejmenším vyrovnaná.

Zmíněná fakta mohou negativně ovlivnit finanční komfort žen v seniorském období. Hovoří se o feminizaci seniorské chudoby. Ženy mají po celý zaměstnanecký život nejen nižší plat, ale většinou i méně odpracováno, protože jsou to právě ony, kdo zůstávají doma s dětmi, starají se o starší osoby a čerpají zkrácené úvazky. To snižuje jejich důchody a úspory.

Existují i obavy, že budoucí schémata zaměstnaneckého soukromého pojištění budou nevýhodná pro ženy-matky. Zaměstnavatelé mají zřídkakdy zájem nahrazovat období rodičovské dovolené.

Problém je dramatičtější tím, že průměrná střední délka života v moderních společnostech se v průměru liší o 5 až 7 let ve prospěch žen. Ve věkové skupině 80letých seniorů je u nás téměř 70 % žen. Komerční služby pro seniory budou nejspíše vytlačovat příspěvkové služby a nůžky v kvalitě této služby se budou dramaticky rozvírat.

Manželství jako riziková transakce

Věk českých novomanželů stoupá. Zatímco jejich rodiče a prarodiče vypadali na svatebních fotografiích jako děti, kterými mnohdy byli, jsou jejich nástupci většinou zralí lidé. Z hlediska ženského ekonomického osudu se jedná o jedno z nejrizikovějších období.

reklama
reklama