Investice: Zamáčkněte slzu, volný trh je minulostí

| Luboš Smrčka

Volný trh již dávno není realitou. Rizika jsou opticky snižována regulací a umně maskována finančními institucemi. Výhodnost investičních příležitostí ovšem ovlivňují také daně - z nevýhodných investic dělají výhodnější, výhodné dokáží zlikvidovat.

Rizika

Životním prostředím bohatství jsou trhy. Pokud bohatství vzniká z práce a jejích forem, jediným generátorem, kde se může zrodit ve své reálné podobě, je trh, tedy místo směny jedněch statků za statky jiné. Zde se pozná, nakolik nabízené statky najdou odezvu u těch, kdo nabízejí statky jiné. Bez této směny není možná akumulace bohatství. Bez směny má každý pouze to, co si sám vyrobí.

Trhy však nefungují ve vzduchoprázdnu, nepůsobí v prostředí, které by bylo naprosto čisté a ideálně uspořádané – trhy jsou naopak ovlivňovány řadou aspektů či institucí, které s těmito trhy nemají přímou souvislost, ale které je regulují nebo ovlivňují. Do první skupiny patří především burzovní komise nebo jiné regulatorní orgány.

Trhy jsou regulovány ze dvou důvodů. Ten první je racionální. Trh by měl být pro všechny stejný a dávat stejné šance. To značí, že musí existovat určitý souhrn pravidel, kterým se účastníci trhu podrobí (povětšinou pod hrozbou "vyřazení" z trhu). Druhým důvodem je potlačení investorských rizik, a to je iracionální důvod.

Riziko je investorova věc

Především, rizika jsou problém investora. Co je do nich organizátorovi trhu nebo státu nebo komukoli jinému kromě investora? Avšak současný svět je vysoce regulovaný a je založený na tom, že stát (který deleguje své uzákoněné regulační pravomoci na jiné subjekty) jednoznačně přejímá odpovědnost za podobu trhů a za to, že tyto trhy jsou "bezpečnější" pro široké investorské vrstvy.

V současnosti si již pouze těžko dokážeme představit, že by se vrátila doba, kdy byl každý zodpovědný opravdu jen za sebe a kdy podlehnout klamavé reklamě znamenalo opravdu přijít o peníze. V jistém směru je současný svět opravdu daleko bezpečnější, minimálně tak vypadá - avšak reálně to samozřejmě není pravda.

Stará dobrá jednoduchá rizika se stala daleko složitějšími. Nynější produkty sice odpovídají všem možným složitým pravidlům, avšak reálně nejsou určitě o mnoho jistější než nabídky, které přinášel svět podstatně méně regulovaný.

  • 1
  • 2
reklama
reklama