Jak zajistit portfolio v nejisté době pro případ další "černé labutě"?

| redakce

Mark Spitznagel, zakladatel fondu Universa Investments, spolu se svými třemi kolegy čeká na příchod dalších hrozivých událostí, tzv. černých labutí, které běžným investorům decimují portfolia. Jeho hedgeový fond sází na nejkatastrofálnější scénáře, které by mohly nastat jen s nepatrnou pravděpodobností, ale významně by ochromily světové trhy. V 95 případech ze 100 zaznamenává ztrátu.

Černá labuť

Spitznagel zatím ve své kanceláři za zvuku Bachových suit a tlumeného vysílání CNBC chladnokrevně vyčkává. "Nezajímají nás měsíční, roční ani dvouletá data," říká. !Uvažujeme v mnohem delším horizontu, což je nezbytnost, když pracujete s velmi řídkými jevy."

Černá labuť podle Nassima Taleba

Spitznagel de facto provádí "časovou arbitráž". Kalkuluje s tím, že nepředstavitelné a nepředvídatelné krize mají enormní dopad na celý svět, z investorského hlediska pak na kapitálové trhy. Takové jevy jsou mezi investory nazývány "černé labutě". Ve své stejnojmenné knize tento termín proslavil Nassim Taleb.

Nassim Taleb: Život v nejistotě

V 17. století holandští badatelé tvrdili, že všechny labutě jsou jenom bílé. Ovšem jen do doby, než se setkali s nevyvratitelným důkazem žijící labutě s peřím černé barvy.

Přeneseně se tak dnes výraz používá pro něco málo pravděpodobného, se značnými důsledky, u čehož se navíc později ukáže, že to bylo možné logicky odvodit už předem.

Za černé labutě poslední doby jsou považovány finanční krize nebo jaderná katastrofa následující po japonském zemětřesení. Stále vzrůstající propojenost celého světa navíc násobí negativní důsledky. Dnešní černé labutě tak mají ve srovnání s minulostí mnohem drastičtější dopad.

Po dobu pěti let do roku 2004 vedli Spitznagel a Taleb hedgeový fond Empirica, který se se svou strategií zaměřenou na krátké pozice podobal současnému fondu Universa. Poté co Taleb vážně onemocněl, ukončil fond svou činnost. Taleb se od té doby zaměřuje spíše na výuku risk managementu na Polytechnic Institute of New York University v Brooklynu a na psaní knih. Co se týče fondu Universa, podílí se nadále na výzkumu, ale už ne na denním obchodování.

reklama
reklama