Dlouhodobý investor se dívá na grafy jinak

| redakce

Nikdo nemůže vědět, co ho v blízké době čeká. Už vůbec nemáme šanci přesně odhadnout, čemu budeme čelit v delším horizontu. Zkusme se zadívat do historie. Z příkladu téměř třicetileté etapy kapitálových trhů lze vyčíst řadu věcí. Bohužel se však nedozvíme, co nás čeká v dalších desetiletích.

Graf výkonnosti trhu a vývoje úrokových sazeb 1983-2011

V grafu je zobrazeno období od roku 1983. Charakteristický pro něj byl setrvalý pokles úrokových sazeb, který lze odvodit z křivky ve spodní části grafu.

Největší výkonnost vykazují plně zajištěné pozice ve futures na dlouhodobé americké státní dluhopisy (nejvýše zakončená křivka). Prakticky po celou dobu vynášely více než akcie.

Spodní světle zelená a nejméně volatilní křivka představuje Bar Cap (dřívější Lehman) Aggregate, svou výkonností může konkurovat výše uvedeným investicím.

Zlato po celá léta za svými rivaly zaostávalo, v poslední době však pozorujeme postupný nárůst.

  • 1
  • 2
reklama
reklama